Český Krumlov podpoří kulturu, sport i sociální projekty

19.5.2022
Jiří Bydžovský

Folklórní soubory, fotokluby, autory knih, ale i sportovce, skauty nebo domovy seniorů podpoří město ze svého rozpočtu. O dotaci požádalo 70 spolků, organizací i jednotlivců. Subjekty podaly 126 žádostí. Město mezi ně rozdělí zhruba 8,3 milionu korun.

Na jednorázové projekty i dlouhodobou činnost získají žadatelé příspěvek z Programu podpory v sedmi různých oblastech. V Programu je zastoupena kultura, sociální a související služby, sport, volnočasové aktivity, zahraniční spolupráce, enviromentální výchova a stipendia pro studenty z nízkopříjmových skupin. U příspěvku pro studenty z nízkopříjmových skupin je lhůta pro podání žádosti prodloužena do 10. července.

„Podporovat aktivity, které přispívají k dobrému životu obyvatel, je naším dlouhodobým záměrem. Přestože měla covidová pandemie zásadní vliv na rozpočet města, částku na Program podpory jsme neponižovali. Zůstalo alokovaných 8,3 milionu korun, které pomohou spolkům i organizacím pokrýt náklady na jejich činnost. Příspěvek dostanou jak známé instituce, které mají ve městě tradici, tak i nápadité a inovativní projekty jednotlivců,“ říká starosta Dalibor Carda.

Nejvíce žádostí o dotaci tradičně zastupovala kultura. Město obdrželo celkem 42 žádostí od pěveckých sborů, tanečních skupin, orchestrů a dalších, kteří se starají o kulturní vyžití v Českém Krumlově nebo reprezentují město svými vystoupeními u nás i v zahraničí. Úspěšní žadatelé obdrží celkově 1,1 milionu Kč. Kultura má ještě navíc druhé kolo, kam mohou zájemci o podporu zasílat své žádosti od 1. do 30. června. Mezi ty pak může být rozděleno ještě dalších 100 tisíc korun.

Nejvíce financovaný je každoročně sport. Ani letos tomu nebude jinak a město podpoří 32 žádostí částkou 5,36 milionu korun, které půjdou na činnost místních sportovních oddílů, klubů i samostatných sportovců, hlavně dětem a mládeži. „Dotace tak půjdou krumlovským hokejistům, karatistům, tenistům, badmintonistům, plavcům, fotbalistům, florbalistům, kanoistům nebo tanečníkům,“ uvedla mluvčí radnice Petra Nestávalová.

Žadatelé o dotaci v sociálních a souvisejících službách obdrží dohromady 1,2 milionu, které půjdou na pomoc hospicu, domovům důchodců v Horní Plané a Kaplici nebo rehabilitačním, komunitním a jiným centrům zabývajících se sociálními službami. Celkem přišlo 28 žádostí.

„O příspěvek na volnočasové aktivity se přihlásilo 14 žadatelů, do enviromentální výchovy sedm a zahraniční spolupráce tři. Pro tyto tři oblasti spolu s příspěvkem na studenty nízkopříjmových skupin bylo určeno 606 tisíc korun,“ dodala mluvčí.

Zdroj: vzNepřehlédněte