• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Charita pomůže obětem domácího násilí

  8.6.2023
  Simona Knotková

  Českobudějovická diecézní charita zahájila provoz Centra Agáta pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Centrum je v prostorách fary v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Pracoviště nabízí různé druhy terapií, služby psychologů, právní poradenství i možnost právního zastupování. 

  „Už první měsíce provozu Centra Agáta ukázaly, jak důležité jeho služby jsou. Máme už na 40 klientů, z toho čtvrtina jsou právě děti. Řešíme domácí násilí i sexuální zneužívání,“ uvedla vedoucí služeb Diecézní charity České Budějovice Nikola Novotná Marková. Na vybudování centra a provoz pro prvních 18 měsíců získala charita dotaci 12,5 milionu korun z norských fondů. Centrum služby poskytuje zdarma.

  Svým fungováním rozšiřuje činnost Intervenčního centra pro lidi ohrožené domácím násilím pro Jihočeský kraj, které má však užší zaměření a jeho klienty mohou být jen lidé nad 16 let. V loňském roce pracovalo se čtyřmi stovkami klientů. „V našem regionu velmi chybělo specializované centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a nejen tím. Mnoho lidí zažívá fyzické, sexuální, psychické či jiné útoky jen z titulu svého věku nebo pohlaví. Cítíme navíc velkou potřebu poskytnout odbornou péči také dětem,“ uvedl ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.

  Dodal, že policie loni označila téměř tisíc dětí za přímo ohrožené domácím násilím a o mnoha dalších úřady a instituce neví. „Jak dokládají statistiky našeho intervenčního centra, 80 procent pachatelů domácího násilí zažilo toto už ve své původní rodině. To jasně dokazuje, že pokud děti zůstanou bez péče odborníků, násilí si bohužel přenáší do svých dalších vztahů,“ řekl.

  Genderově podmíněné násilí na ženách znamená podle Istanbulské úmluvy násilí zaměřené na ženu proto, že je žena, anebo násilí, jemuž jsou vystaveny především ženy. Podobně však existuje i násilí zaměřené na muže jen kvůli tomu, že jde o muže.

  „V České republice je dlouhodobě akutní nedostatek specializovaných pobytových a krizových služeb pro lidi ohrožené domácím a sexuálním násilím. Policie řeší v průměru dva případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti denně, často jsou násilí přítomny děti. Specializovaná centra by měla být v každém regionu, dosud však byla dostupná pouze v Praze a v Jihomoravském kraji,“ uvedl ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR Radan Šafařík.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte