Co bude se Základní školou při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech? Lidé žádají její zachování

14.9.2021
Jiří Bydžovský

„Jsou otevřeny dvě varianty řešení současné situace. První je, že se podaří sehnat atestovaní dětští a dorostoví psychiatři tak, aby péče mohla i nadále pokračovat. Druhá varianta je, že Dětská psychiatrická nemocnice Opařany nebude schopna zajistit odbornou zdravotní péči a stávající služby k 31. prosinci 2021 ukončí svůj provoz,“ uvedla mluvčí dětské psychiatrické nemocnice Jana Sosna Voňavková.

Na radní Jihočeského kraje se dopisem obrátili i rodiče kmenových žáků zdejší Základní školy při DPN, kterou má kraj ve své správě. Žádají o její zachování.

„Jako rodiče jsme si vědomi svojí povinnosti, jako zákonných zástupců, svým dětem zajistit odpovídající vzdělávání. Jenže bez spolupráce dalších subjektů to sami nezvládneme. Chápeme, že problém je složitý. DPN je zřízeno ministerstvem zdravotnictví, škola krajem. S ohledem na vlastnosti žáků a potřebné postupy má věc i sociální rozměr. Žádáme tedy kraj, aby vyvinul maximální úsilí a zachoval takto dobře fungující školu v této lokalitě. Zároveň Vás žádáme, aby rada kraje společně školu navštívila a seznámila se s její prací, dříve než rozhodne o dalším osudu školy. Problematika vzdělávání znevýhodněných dětí je velmi složitá a náročná,“ píší rodiče. Celé znění má redakce k dispozici.

Jihočeský kraj jako jediný akcionář českobudějovické nemocnice už před časem avizoval, že se dokáže připravit na případný přesun pacientů a služeb. Stanovil si podmínku, že mu ministerstvo zdravotnictví pomůže zajistit kvalifikované lékaře. Mluvčí DPN v Opařanech připustila, že ministerstvo více pracuje s možností zániku zařízení.“ Je již v této variantě domluveno, že definitivně ukončí svou činnost lůžková část k 31.prosinci. O provozu ostatních úseků se zatím jedná,“ dodala mluvčí DPN.

Zdroj: vz


Témata:

Nepřehlédněte