• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Děčín se chystá na nulovou toleranci hazardu. Za jakou cenu?

  22.10.2021
  Redakce

  V severočeském Děčíně má v květnu 2022 skončit poslední kasino provozující technickou hru. Takový je aspoň záměr regulační vyhlášky z roku 2019, kterou město na svém území zavedlo princip tzv. nulové tolerance hazardu. Jaký bude mít nová vyhláška reálný dopad na patologické hráčství ve městě nikdo nedokáže říci. Nicméně ztráta pro městskou kasu je dnes již vyčíslena. Odhaduje se ročně minimálně na 30 milionů korun. Snaha Děčína zakázat hazard místními vyhláškami se již dostala dokonce až před Soudní dvůr Evropské unie a městu v případě úspěchů provozovatelů kasín potencionálně hrozí stamiliónové žaloby. Vedení města prezentuje nulovou toleranci jako řešení problému hazardu ve městě. Přitom v době pandemie skokově narostlo on-line hraní a ve městě si tak i s novou vyhláškou bude moci hazard zahrát kdokoliv, kdo má přístup k internetu.

  Ohánět se ochranou společnosti nedává smysl

  V Děčíně k dnešnímu dni provozují činnost pouze 2 kasina z celkového počtu 7 povolených provozoven (dle databáze MF ČR). Je to výsledkem toho, že nulová tolerance je účinná už od prosince 2019, a město tak čeká pouze na doběhnutí posledních vydaných tříletých licencí. Tento okamžik nastane právě v květnu 2022, kdy skončí povolení pro poslední kasino. Pak by se severočeský Děčín měl oficiálně stát dalším městem „bez hazardu“. Alespoň to si od toho tamní magistrát slibuje.

  Podle analýzy Ministerstva financí ČR má přitom Česko funkční národní legislativu, která je nastavená optimálně a dostatečně. Sama o sobě by tedy měla k naplnění regulace a kontroly hráčství a provozovatelů kasín postačovat. Děčín přesto spolu s jinými městy uplatňuje skrze místní výhlášku nulovou toleranci na svém území.

  Ta ale přitom není zdaleka nulová. Hazard z těchto měst zázrakem nezmizí. Konec regulovaných a hládaných kasín přesouvá hráče do jejich domácích heren na internetu. Bez jakékoliv možnosti kontroly a regulace ze strany města se tak problematika patologického hráčství může prohlubovat. Sociálně-patologickými jevy spojenými s patologickým hráčstvím tedy z Děčína ani ostatních měst nemizí a  města se s jejich dopady musí potýkat i nadále. Nicméně bez daňových výnosů z hazardu, který má městům tyto zvýšené náklady kompenzovat a poskytnout prostředky na preventivní programy.

  Na to upozorňuje i Stanislav Brunclík, prezident České komory loterního průmyslu. „Zákazové vyhlášky hazardních her v kamenném prostředí nejen postrádají smysl, ale jsou už kontraproduktivní. Jen umožňují výrazně snadnější přechod k internetovému sázení a hraní, včetně přesunu problematických hráčů do absolutně anonymního prostředí a všichni to vědí,“ připomíná. Obecní vyhlášky k jeho neustálému růstu významně přispívají. To potvrdila zejména data z období pandemie COVID-19, kdy kasína byla plošně uzavřena, daňový výnos ministerstva financí z hazardu přitom zůstal stejný. Hráčů ani v době povinných uzavírek provozoven neubylo, jen se přesunuli do jiného, více anonymního a městy nekontrolovatelného prostředí.

  Magistrát, která se nemůže rozhodnout, co přesně chce

  Boj se sociálně-patologickými jevy byl přitom hlavním důvodem, proč Děčín regulační vyhlášku v roce 2019 vůbec přijal. Tehdejší primátor Jaroslav Hrouda (ANO), vyhlášku komentoval pro Děčínský deník slovy: „Zákazem plníme sociální roli. Každý rok přibývají noví hráči, tímto opatřením je velká pravděpodobnost, že nebudou vznikat noví, kteří budou devastovat svoje rodiny. Podle hrubého odhadu ušetříme nejméně dvojnásobek. Do toho vůbec nepočítám poškození společnosti, které s sebou hazard přináší,“ vyjádřil se tehdy k odhadu, podle kterého děčínský rozpočet takto přijde každoročně o 30 milionů korun.

  Ty by mohly být využity jinak například na prevenci, nebo na proti hazardu namířené školské či zdravotnické programy. Pokud se ale hazard pouze přesune jinam, je naivní si myslet, že zrovna v činnosti obecní policie dojde k nějakému dramatickému poklesu aktivit souvisejících s potíráním přestupků a trestné činnosti hazardních hráčů. O rozvracení rodin ani nemluvě.

  Přitom se zdá, jako by se v Děčíně opakovala historie. Jaroslav Hrouda totiž prakticky vzápětí dodal, že vedení města koketuje s myšlenkou, že by vyhláška byla ponechána v účinnosti pouze po omezenou dobu, během které by se město pokusilo najít mechanismus, díky kterému by se do něj mohly vrátit provozovny určené pro movitější a spořádanější klientelu. Absolutní zákaz hazardu zde totiž už jednou platil – zaveden byl v roce 2011 a během následujících let byl početnými výjimkami zmírněn. Jakoby představitelé Děčína úplně nevěděli, co přesně chtějí.

  Podle Stanislava Brunclíka se tato smutná realita opakuje na mnoha místech Česka. „Je to zpravidla proto, že politikům na problematice nezáleží a málokdo jí chce opravdu porozumět. Je to cesta, jak se snadno dostat do médií. Dokud budou vycházet palcové titulky, že někde zatočili s hazardem, zatímco si u sledovaného televizního fotbalového přenosu můžete vychutnat krásně barevnou reklamu na on-line kasino, tak bude problém s rizikovým hráčstvím stále narůstat. A to i díky takzvaným nulovým tolerancím,“ dodává. Je tomu především kvůli tomu, že zatímco na národní úrovni se touto problematikou zabývají ekonomičtí experti ve spolupráci s předními českými adiktology, v podmínkách místních samospráv jsou vyhlášky často šity horkou jehlou, kauzálně a bez schopnosti dohlédnout za hranici těch nejočividnějších souvislostí.

  Že děčínské vyhlášky nejsou úplně košer vědí i v Evropské unii

  Důvodů, proč vyhláška z roku 2011 časem doznala změn je několik, nicméně nelze přehlédnout skutečnost, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za ni udělil městu půlmilionovou pokutu. Upravená verze vyhlášky z roku 2013 to v tomto směru dotáhla pomyslně ještě dál a zabýval se jí dokonce Soudní dvůr Evropské unie. Ten řešil, zda svým zněním neodporuje pravidlům evropského volného trhu.

  Na vyhlášku si stěžoval provozovatel Bonver Win u Nejvyššího správního soudu ČR, který věc dal posoudit Evropský soudní dvůr.  Soudní dvůr Evropské unie ve svých závěrech konstatoval, že děčínská vyhláška opravdu může být v rozporu s pravidly volného pohybu služeb. Případ tak dál řeší české soudy a městu reálně hrozí, že bude muset provozovateli kompenzovat náhradu ušlého zisku za období uzavření provozovny.

  Hrozba náhrad ušlých zisků provozovatelů heren a kasin je ale strašákem nejen pro Děčín. V ohrožení mohou být všechna města, která nějakou formu nulové tolerance praktikují. „Rozsudek Soudního dvora jistě přilákal pozornost provozovatelů loterií zejména v příhraničních a turisticky atraktivních oblastech, kteří byli obdobnými vyhláškami omezeni. Zda se tito provozovatelé případem inspirují a využijí případného porušení unijního práva ve snaze domoci se ušlého zisku bude ve velké míře záviset právě na novém rozhodnutí Městského soudu v Praze,“ komentoval tehdejší vývoj Jan Měkota, advokát z přední tuzemské advokátní kanceláře Rowan Legal. Pro provozovatele pozitivní verdikt by totiž mohl znamenat to, že obecní rozpočty měst s nulovou tolerancí budou muset uhradit ušlé zisky neoprávněně uzavřených kasín.

  zdroj:jv


  Témata:

  Nepřehlédněte