Dětské centrum Jihočeského kraje už dostalo vánoční dárek

4.12.2021
Jiří Bydžovský

Dětské centrum Jihočeského kraje, sídlí v areálu Nemocnice Strakonice. Je to pobytové zařízení pro děti, jehož hlavní náplní je komplexní péče o předškoláky i děti školního věku. Zejména se ale stará o kojence a batolata. Centrum dostalo pod stromeček nové auto. Využije ho k přepravě dětí do školek ,škol, nebo k lékaři.

„Dětské centrum Jihočeského kraje, dostalo nový automobil Dacie Lodgy. Zajistila jim ho firma z Poděbrad, která projekt Sociální automobil založila v roce 1993. Oslovuje firmy a společnosti po celém území ČR a s jejich pomocí pořizuje automobily pro vybrané ústavy a zařízení, které pečují o mentálně či tělesně postižené nebo přestárlé klienty,“ uvedla Kateřina Koželuhová, mluvčí Nemocnice Strakonice.

Dětské centrum Jihočeského kraje, mimo jiné, poskytuje sociální rehabilitace matkám nebo rodinným příslušníkům a další služby v rámci pomoci upevnění vztahu ohrožených rodin, včetně zdravotní, rehabilitační, psychologické,nebo výchovné péče a sociálního poradenství.  „Nové auto nám usnadní život a chod centra. Využijeme ho při rozvážení dětí do školek a škol, na cesty k lékaři a při dalším běžném provozu centra,“ řekl ředitel centra Martin Karas.

Na automobil pro Dětské centrum se skládaly firmy ze Strakonicka. „Jsme toho názoru, že každá společnost, která zdomácněla na našem trhu a s úspěchem provozuje svou činnost, by měla alespoň malou částí někomu pomoci,“ uvedl , Miroslav Káninský ,jednatel společnosti, která automobil předala.

Zdroj:vzNepřehlédněte