• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Dokončení obnovy poutního areálu v Horní Polici podpoří Liberecký kraj více než milionem korun

  25.7.2022
  Fefík

  Jedním z projektů, které se dočkají podpory Libereckého kraje, je druhá etapa obnovy poutního areálu v Horní Polici. Liberecký kraj na ni přispěje částkou 1,3 milionu korun. Práce se týkají sanace a zabezpečení severního křídla ambitu a související sanace vnější římsy.

  Jedním z projektů, které se dočkají podpory Libereckého kraje, je druhá etapa obnovy poutního areálu v Horní Polici. Liberecký kraj na ni přispěje částkou 1,3 milionu korun. Práce se týkají sanace a zabezpečení severního křídla ambitu a související sanace vnější římsy.

  Aktuální příspěvek Libereckého kraje není prvním. Před dvěma lety byla dokončena první etapa obnovy hornopolického poutního areálu, která se týkala kostela, zvonice, věžiček ambitů a exteriéru. Na první etapu kraj postupně přispěl celkovou částkou skoro 2,5 milionu korun.

  Jedná se o zcela výjimečnou sakrální památku, téměř na kraji našeho kraje, která byla prohlášena národní kulturní památkou. Myslím, že kdo měl možnost vidět proměnu, kterou prošlo toto poutní místo již v první etapě, musel žasnout. Cílem je dokončit celý areál,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.

  Muzeum v Lomnici nad Popelkou opravuje schodiště. O tradiční výstavu šperků ale nepřijdete

   

  Významné mariánské poutní místo založil roku 1684 Julius Sasko-Lauenburský, stavbu dokončila roku 1723 jeho dcera Anna Marie Toskánská. Poutní areál sestává z raně barokního trojlodního kostela, orientovaného k východu, s věží nad západním průčelím. Ze tří stran jej obklopuje ambit se sedmi kaplemi a třemi vstupními branami.

  Závěr kostela je doplněn vrcholně barokní sakristií, která tvoří kulisové průčelí směrem k hlavnímu vstupu do areálu, který vede přízemím hranolové zvonice. Jižně od ní stojí rozlehlá budova arciděkanství, které si nezadá s řadou menších zámků. Vnitřní vybavení kostela i ambitů je bohaté, většinou místní provenience.

  V současné době se areál využívá pro pravidelné bohoslužby, poutní mše a mše u příležitosti významných liturgických svátků. Areál je denně přístupný. Interiér kostela je možné si celý prohlédnout v neděli, případně po domluvě. Konají se zde i kulturní akce, jakými jsou Noc kostelů, koncerty festivalu Lípa Musica a podobně.

  Zdroj: Jan Mikulička, Liberecký kraj  Nepřehlédněte