Dostat se do vězení není těžké, ale s fotoaparátem, to už je složitější

14.12.2020
Fefík

Rozsáhlá fotografická výstava s názvem Ze tmy ke světlu zachycuje službu vězeňských kaplanů při práci s lidmi, kteří se mají snahu napravit a změnit svůj život.

„Před dvěma lety jsem byl osloven Vězeňskou duchovenskou péčí, abych vytvořil cyklus fotografií na téma vztahu kaplanů a vězňů k 20. výročí kaplanské služby. Téma mne silně zaujalo. Pochopil jsem, že kaplani ve vězení jsou velmi potřební a důležití. Mnohdy suplují psychology. Pomáhají lidem, kteří spáchali těžké zločiny, najít sebe samy. Rozebírají příčiny a hledají východisko. Považuji tento cyklus za velmi důležitý i pro společnost, která nemá představu, jak důležitá je role kaplana v opuštěnosti, s výčitkami svědomí a hledání nové cesty. Kdo je bez viny…“.

Prvotní impuls přišel v roce 2018. Tehdy vznikl nápad požádat jednoho z našich nejpřednějších fotografů, který se věnuje tématu sociální fotografie, celosvětově uznávaného Jindřicha Štreita. „Spolupráce s takovým významným fotografem pro mne byla neuvěřitelným zážitkem. Během 14 dnů jsme navštívili sedm věznic, ve kterých vzniklo stovky unikátních záběrů odsouzených, kaplanů a dalších zaměstnanců,“ řekl Pavel Zvolánek, předseda Vězeňské duchovenské péče.

Turnovské Alzheimer centrum se připravuje na první klienty

Jindřich Štreit navštívil dvacet věznic. „Dostat se do vězení to není těžké, ale dostat se do vězení s fotoaparátem, to je už složitější,“ dodal Jindřich Štreit.

Diplomat a publicista Petr Janyška, který výstavu před vynucenou pauzou v Městském kině zahajoval, zdůraznil: „Jsou to nádherné mistrovské fotky, každá jako obraz, dokonalá kompozice a řád, a z každé silně dýchá jeden lidský osud. Velké fotografie, velký fotograf. A velké symbolické téma. Přímý pohled fotografa do tváří, do očí, které neuhnou, do tváří, které všechny do jedné v sobě nesou smutek a tragédii lidí, kterým se nežilo lehce. A kterým se nežije lehce ani teď, za mřížemi. Velká síla fotografie, síla jejího dokumentárního specifična. Hluboké, symbolické svědectví o lidském údělu, při němž nelze nemyslet na Dostojevského, van Gogha, Muncha, na Kosińského Nabarvené ptáče. Takovou sílu mají Štreitovy fotky.“

Novoborské sídlo firmy Lasvit získalo Českou cenu za architekturu. Které další stavby byly oceněny?

Jindřich Štreit vydal 58 knih a nespočet katalogů, uspořádal téměř 1500 výstav. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách u nás i ve světě. „Fotografie je prostředek pro umělce, kterým může poukázat na problém, umělci ho však nemohou vyřešit, ale mohou ho pojmenovat a upozornit na něj,“ říká Jindřich Štreit.

Nový Bor je první zastávka putovní výstavy po Staroměstské radnici v Praze, kde měla premiéru. V Novém Boru je ke zhlédnutí do 15. ledna, poté bude k vidění v Olomouci, Prostějově a dalších galeriích, které o ně projevily mimořádný zájem.

Výstava bude zatím v městském kině otevřena každý čtvrtek od 15 do 17 hodin.

FOTO: Jindřich Štreit v Novém Boru

Jindřich Štreit v Novém Boru - 1 ImageJindřich Štreit v Novém Boru - 2 štreit.Jindřich Štreit v Novém Boru - 3 štreit f.petr germanič, novoobor měsJindřich Štreit v Novém Boru - 4 0-1Jindřich Štreit v Novém Boru - 4 2-3
Další fotky
Jindřich Štreit v Novém Boru - 5 Image (1)


Nepřehlédněte