Dřív Volksgarten, dnes Lidové sady. Liberecký kulturní svatostánek slaví narozeniny

24.11.2021
Fefík

V úterý 30. listopadu to bude přesně 120 let, kdy byla slavnostně otevřena historická budova dnešního Kulturně společenského centra Lidové sady. Oslavy zakončí 26. listopadu v 18.30 koncert Ondřeje Havelky s jeho swingovou kapelou Melody Makers ve Velkém sále Lidových sadů.

Dalším doprovodným programem oslav je výstava historických pohlednic a fotografií, které až do konce příštího roku ozdobí všechny výstavní prostory Lidových sadů.

Tak pohleďme trochu důkladněji do historie.

24. května 1874 otevřel liberecký restauratér Emil Sieber, nájemce restaurace Obecní dům na Staroměstském náměstí, která musela ustoupit výstavbě nové radnice, v lesní osadě Siebenhäuser – Sedmidomky na rozhraní Liberce, Ruprechtic a Harcova, v místě dnešní budovy Lidových sadů, novou výletní zahradní restauraci Belevedere s kapacitou 2 tisíce míst.

Liberecká přehrada Harcov potřebuje opravit prosakující zděnou hráz

 

1. září 1897 městská rada rozhodla, že Belvedere už nevyhovuje reprezentativní-mu vzhledu této části Liberce a jejímu významu. Rozhodlo tedy o odkoupení této restaurace a následné výstavbě zcela nového objektu s vyhlídkovou věží a velkým sálem. Zřízená komise vyhlásila soutěž architektů na vybudování společenského centra lázeňského a rekreačního komplexu Reichenberger Kuranstalt – Liberecký léčebný ústav, který měl v této oblasti vzniknout.

Vítězný návrh architekta Adolfa Horna přesahoval finanční možnosti města a měl být rozhodnutím rady přepracován. Vlivný liberecký továrník Heinrich Liebieg ho dal k posouzení respektovanému norimberskému profesorovi Josefu Schmitzovi, který navrhl ještě přizvání svého kolegy Jakoba Schmeissera, zabývajícího se užitím moderních secesních prvků ve stavitelství. Komise návrh přijala a došlo tak k zajímavé spolupráci tří bezesporu špičkových projektantů. Výsledný projekt tak kombinoval jejich práci – dispozice dle návrhu Adolfa Horna, hmotové rozvržení Josefa Schmitze a konečné architektonické ztvárnění Jakoba Schmeissera. Starosta města Franz Bayer projekt podepsal a stavbě už nic nebránilo.

Pozdravy z minulosti: malebné roubenky uprostřed drsných Jizerek

 

Značně rozsáhlá stavba se znaky romantismu a prvky nastupující secese byla podle konečného Schmeissnerova projektu vybudována libereckým stavitelem Adolfem Hornem v letech 1900–1901.

Restaurační budova Volksgarten byla 30. listopadu 1901 v 10 hodin slavnostně otevřena a uvedena do provozu.

Po druhé světové válce název Volksgarten zcela zmizel a pro tuto část města se začalo používat pojmenování Lidové sady. Budova sloužila nadále různým kulturním a společenským aktivitám města. V roce 1955 byla předána Ministerstvu národní obrany a stal se z ní Armádní dům, krátce nesla také název Dům osvěty. 30. prosince 1956 převzal budovu Park kultury a oddechu v Liberci, který působil v areálu až do svého zániku 31. prosince 2000.

1. ledna 2001 se areál vrací ke svému názvu Lidové sady a je jako kulturní a společenské centrum provozován společností Kulturní služby Liberec. A 1. července 2011 přebrala správu areálu liberecká Zoologická zahrada, činnost centra zůstala zachována v celém rozsahu. Kulturní a společenské centrum Lidové sady se stalo střediskem Zoologické zahrady Liberec.

Zdroj: Blanka Freiwilligová, Liberecký kraj + ZOO Liberec


Témata:

Nepřehlédněte