Festivalová Pocta přátelům letos patřila kutnohorským lékařům

6.10.2021
Martin Solar

Zahájení se zúčastnil starosta města Josef Viktora, následoval cyklus básní a próz Ortenova bratra Oty Ornesta, Zdeňka Ornesta, Jiřího Ortena a Borise Rieglera, scénář připravila dlouholetá aktérka festivalu Marie Valtrová (mnoho autorských a pořadatelských jmen se opakuje od samotného zrodu festivalu). Vyhlášeny byly výsledky soutěže mladých básníků, jimž v programu patřil i klubový večer autorského čtení a literární seminář.

Chybět nemohla noční procházka s Procházkou, na které MUDr. Bohuslav Procházka ml. (stejně jako léta před ním jeho otec) představil historické centrum města pod Barborou, tentokrát s důrazem na stopy po kutnohorských nemocnicích – to nebyla žádná náhodná volba, neboť letošní pravidelná Pocta přátelům patřila právě kutnohorským lékařům i zdravotnické péči obecně.

Jak uvedl v úvodním slovu místopředseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze Vlastislav Navrátil (na snímku), volba „přátel“ v roce 2021 padla logicky na zdravotníky v podstatě ze dvou důvodů. Prvním je jejich nezastupitelná role v současném boji s covidovou lavinou, druhých fakt, že v čele Klubu rodáků, a tedy u zrodu ortenovského festivalu stáli MUDr. Emanuel Růžička (deset let, až do svého úmrtí) a po něm letos zesnulý MUDr. Jiří Plaček. Lékaři festival každoročně podporují i finančně. V. Navrátil přečetl dlouhý seznam jejich jmen, který tvořil mezi sponzory výraznou převahu a zdůraznil: „Bez jejich přínosu bychom i při podpoře od města, ministerstva kultury apod. festival konat ve stávajícím rozsahu prostě nemohli“.

Následovala připomínka mnoha lékařů (významných odborníků, mnohdy zároveň umělců či pedagogů), osobností, které vstoupily nezapomenutelně do života Kutné Hory a jejichž význam mnohdy rámec regionu vysoce přesahoval. Jmen bylo skutečně mnoho, základní „přehled“ přednesl MUDr. Dalibor Smetáček v zajímavém vystoupení, plném osobních vzpomínek, poutavých detailů i připomínek – jeho práce spolu s řadou dalších bude součástí stránek kutnohorské tiskoviny Krásné město.

Festival jako vždy zdobila i obohacovala řada doprovodných akcí.  K nim patřila zejména výstava ve Spolkovém domě: Václav Havel ve fotografii (kurátor Jaromír Procházka v ní připomněl i návštěvu prvního „polistopadového“ prezidenta republiky Václava Havla), úchvatný koncert Epooque Quartetu, držitele ocenění Classic Prague Awards v barokním kostele sv. Jana Nepomuckého a neodmyslitelné večerní setkání členu Klubu přátel, na něž tradičně dorazili nejen Kutnohořané a Pražané, ale také rodáci a příznivci Kutné Hory z mnoha koutů ČR i celého světa.

Vítezslav Hospes

 Nepřehlédněte