Filozofická fakulta přibližuje obory studia prostřednictvím výstavy. K vidění jsou v plzeňské synagoze

19.10.2021
Andrea Jančová

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vystavuje v plzeňské Staré synagoze sérii fotografií, jejichž prostřednictvím chce veřejnosti přiblížit zaměření svých kateder i uplatnění absolventů. Výstavu s názvem Obrazy přecházejí ve zvuky si zájemci mohou prohlédnout do 31. října.

Ústředními postavami fotografií jsou studenti a absolventi všech deseti kateder Fakulty filozofické Západočeské univerzity. Zachyceni jsou v prostorách významných veřejných, kulturních a společenských institucí, a to jak v Plzni, tak na dalších místech Plzeňského i Karlovarského kraje. Snímky, jejichž autorem je fotograf Miroslav Chaloupka, tak návštěvníky výstavy zavedou do Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Divadla J. K. Tyla, Měšťanské besedy, Loosových interiérů, do prostor Francouzské aliance v Plzni, ale také do prostředí Dolu Jeroným – národní kulturní památky na Sokolovsku. Návštěvníci na nich poznají například i Národopisné muzeum Plzeňska, relikviář sv. Maura na Státním hradě a zámku Bečov nebo interiér Staré synagogy, kde je výstava umístěná.

Prostřednictvím fotografií chce fakulta přiblížit, čím se její jednotlivé katedry zabývají, co se na nich vyučuje a především, jak a kde se uplatní jejich absolventi. Podle děkana Davida Šance tak fotografie připomínají to, co je pro Fakultu filozofickou významné. „To nejcennější jsou naši studenti a studentky, které vzděláváme, inspirujeme a také oni inspirují nás. Výstavou jsme však zároveň chtěli vyjádřit, že jsme pyšní na to, že jsme součástí Plzně a Plzeňského kraje. Jakožto fakulta situovaná v centru krajské metropole to pociťujeme velmi intenzivně a snažíme se naplňovat svou třetí roli,“ uvedl během vernisáže děkan. Připomněl také, že výstava je příspěvkem fakulty k oslavám letošního 30. výročí založení Západočeské univerzity.

Zdroj :vz/ZČUNepřehlédněte