Fotoklub Kutná Hora vystavil práce svých členů

18.6.2022
Vítězslav Hospes

Kutnohoští fotografové mají velkou a význačnou tradici, v řadě případů sbírali mnohá ocenění, v dlouhých obdobích patřili k stěžejním postavám kulturního a společenského života města i celého regionu (mnohdy tento rámec dokonce překročili – za všechny: Ilja Bojanovský, čestný občan Kutné Hory, dlouholetý pedagog a děkan Filmové a televizní fakulty AMU, v letech 1961 – 1990 rektor Filmové a televizní fakulty AMU, fotograf, režisér, specializující se v ČT na pořady s hudební a baletní tematikou).

Kutnohorský fotoklub po určité stagnaci obnovil svou činnost na ustavující schůzi 29.5. 2017 za účasti 9 zakládajících členů (dnes jich má již 16 a jak říká jeho předseda Pavel Petříček „dveře novým členům jsou otevřeny, hledáme mladou krev“).

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 otevřel Fotoklub Kutná Hora v Galerii Sedlecký pivovar výstavu prací svých členů. Ta potrvá do konce června, kurátorem je realizační tým fotoklubu, sponzorem Česal tisk. Jména vystavujících: Luboš Jelínek, Vladimír Koukal, Pavel Petříček, Josef Slavíček, Vladimír Vrbický, Jiří Possl, Jiří Freund, Jaroslav Bruner, Zdeněk Kohoutek, Jaromír Procházka, Tomáš Štefka, Karel Štefka, Miroslav Perný je třeba doplnit o hosta, kterým je Adéla Tauscherová. Tematika vystavených fotografií je široká, od různých detailů, předmětů kolem nás, záběrů krajiny, portrétů, poetických snímků, přes snímky inklinující až k abstrakci, od dívčích aktů až k kutnohorským dominantám i zákoutím či momentkám z cest po světě. Společným jmenovatelem je vysoká technická kvalita i snaha „neopisovat“, ale prezentovat se vlastním, originálním viděním.

O tom, že Fotoklub Kutná Hora už opět „jede naplno“, svědčí skutečnost, že aktuální výstava je již pátá od obnovení činnosti i fakt, že na další nebudeme čekat dlouho. Přijde na řadu 3. 9. 2022, instalována bude v nové kutnohorské knihovně (v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora).


Témata:

Nepřehlédněte