• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Hasič ze Záhořan má na zahradě mobilní telerehabilitační kontejner

  12.11.2019
  Andrea Cerqueirová
  Další fotky

  V obci Záhořany, na zahradě hasiče nadstrážmistra Roberta Gyömbéra, který sloužil u hasičů téměř 27 let a v důsledku zdravotního postižení potřebuje dlouhodobou rehabilitační péči, byl instalován první mobilní telerehabilitační kontejner na světě.

  Vyvinula a zkonstruovala jej Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK ve spolupráci s nadačním fondem REGI Base I. Pro Roberta Gyömbéra i jeho ženu by totiž bylo obtížné dopravovat se kilometry daleko. Díky online monitoringu může nyní cvičit tak, že rehabilitační pracovník sleduje u monitoru na dálku, zda cvičení probíhá správně, a dává případná doporučení.

  FOTO: Telerehabilitační kontejner v Záhořanech

  Telerehabilitační kontejner v Záhořanech - FOTO ZAPAD Hasič ze Záhořan má na zahradě mobilní telerehabilitační kontejner 1Telerehabilitační kontejner v Záhořanech - All-focusTelerehabilitační kontejner v Záhořanech - All-focusTelerehabilitační kontejner v Záhořanech - All-focusTelerehabilitační kontejner v Záhořanech - All-focus
  Další fotky
  Telerehabilitační kontejner v Záhořanech - All-focusTelerehabilitační kontejner v Záhořanech - All-focusTelerehabilitační kontejner v Záhořanech - FOTO ZAPAD Hasič ze Záhořan má na zahradě mobilní telerehabilitační kontejner 8Telerehabilitační kontejner v Záhořanech - All-focus

  Jedná se o nízkonákladový a funkční systém vhodný nejen pro domácí prostředí, ale třeba i zařízení pro seniory. „Je to perfektní,“ pochvaloval si nadstrážmistr mobilní kontejner, který obsahuje několik specializovaných cvičebních míst s telerehabilitačními a distančními systémy pro terapii stability stoje, zlepšení koordinace chůze, cvičení trupových svalů, terapii jemné a hrubé motoriky ruky a software pro trénink mozku – kognitivní rehabilitaci. Nutné k instalaci mobilního telerehabilitačního kontejneru je, aby v dosahu byla elektrická a internetová síť.

  Hasičský křest v podobě pokropení kontejneru z obří stříkačky

  V rámci říjnového slavnostního křtu si novináři a další návštěvníci mohli jednotlivé systémy vyzkoušet, přičemž Jakub Pětioký z České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK vše trpělivě vysvětloval a názorně ukázal, jak se na monitoru, s nímž může sedět kilometry daleko, ukazuje průběh cvičení. Cena mobilního kontejneru vybaveného virtuální rehabilitací činila 950 tisíc korun. Přispěli spolupracující partneři i dobrovolní dárci.

  Pavel Buben vyhrál s aplikací pro monitoring cukrovky i celostátní finále Rozjezdů

  Křest se uskutečnil pěkně po hasičsku, zúčastnilo se jej, mimo mnoha dalších hostů, i vedení pražského hasičského sboru. Rozdíl oproti jiným křtům byl v tom, že místo přestřižení pásky byla přeříznuta kovová trubka, přičemž jeden z hasičů pokropil kontejner vodou z hasičské stříkačky, jež je součástí vozu, který byl k domu přistaven. Přítomné čekaly i napečené dobrůtky nebo káva.

  Hasiči maji v Zahořanech, kde žije kolem tří stovek lidí, dlouhou tradici. Sbor dobrovolných hasičů byl založen již v roce 1921. V roce 2017 byl oceněn medailí Za příkladnou práci. Loni sbor pořádal oslavy sta let od vzniku republiky.

  Nadační fond pomáhá veteránům, vojákům, policistům i hasičům

  Nadační fond REGI Base I. pomáhá těžce zraněným válečným veteránům, vojákům, policistům a hasičům již od roku 2011. Robert Gyömbér je třetím obdarovaným hasičem – dva jeho bývalí kolegové získali loni speciální nejmodernější invalidní vozíky Segway free, každý v hodnotě téměř 600 tisíc korun.

  Fond pomáhá i rodinným příslušníkům lidí, kteří za nás sloužili. Jeho posláním je zajišťování výběru speciálních osobních asistentů pro zraněné vojáky a následné možné speciální rehabilitační péče v zahraničí. Dále poskytování výhodné služby pro veterány. Fond spolupracuje s renomovanými rehabilitačními ústavy nebo hledá prostředky na nadstandardní rehabilitační pomůcky.

  Zároveň pořádá přednášky a další osvětové akce. A také veřejné sbírky, díky kterým může být pomoc realizována. Heslem fondu je, že prostřednictvím silných příběhů se snaží podpořit solidaritu s těmi, kteří pomáhali, když mohli, a nyní potřebují, aby společnost pomohla zase jim.

  Lidská, sociální, organizační a technologická pomoc

  Co se týče České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK, jejím posláním je „šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, v péči dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace“.

  Asociace se, jak má uvedeno, „věnuje zlepšení porozumění lidským, sociálním, organizačním, technologickým a udržitelným aspektům dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace a jejich vzájemné závislosti a interakci ve společnosti“.  Nepřehlédněte