Hlavní město vykoupilo pozemek od obyvatele Horních Počernic. Za kus chodníku mu dali 84 tisíc

21.3.2018
Andrea Cerqueirová
Další fotky

Cena, za kterou pozemek město vykupuje, byla stanovená na základě znaleckého posudku, její výši je stanovená zákonem. „Podle příslušného zákona se při úplatném převodu majetku cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem,“ je uvedeno v důvodové zprávě k materiálu.

V Horních Počernicích objevili kolonii netopýrů

Zastupitelstvo se řídí usnesením Rady hlavního města Praha číslo 486 ze dne 24. dubna 2012, podle kterého se při výkupech pozemků, zastavěných stavbami ve vlastnictví hlavního města, stanoví výše kupní ceny znaleckým posudkem, takzvanou obvyklou cenou, zjištěnou dle zákona o oceňování majetku platného k datu ocenění.

FOTO: Pozemek v Horních Počernicích v Praze 20

Pozemek v Horních Počernicích v Praze 20 - Horní Počernice 2 – foto ACPozemek v Horních Počernicích v Praze 20 - Horní Počernice 1 – foto ACPozemek v Horních Počernicích v Praze 20 - Horní Počernice 3 – foto ACPozemek v Horních Počernicích v Praze 20 - Horní Počernice 4 – foto ACPozemek v Horních Počernicích v Praze 20 - Horní Počernice 5 – foto AC
Další fotky
Pozemek v Horních Počernicích v Praze 20 - Horní Počernice 6 – foto ACPozemek v Horních Počernicích v Praze 20 - Horní Počernice 7 – foto ACPozemek v Horních Počernicích v Praze 20 - Horní Počernice 8 – foto ACPozemek v Horních Počernicích v Praze 20 - Horní Počernice 9 – foto ACPozemek v Horních Počernicích v Praze 20 - Horní Počernice 10 – foto AC

Ve znaleckém posudku, který je přílohou materiálu, je uvedeno, že „v dané lokalitě se znalci nepodařilo k datu ocenění identifikovat dostatek transakcí s obdobným majetkem, proto znalec provedl průzkum trhu i v ostatních částech Prahy, mimo širší centrum“, kde identifikoval prodeje pozemků využívaných jako veřejně přístupný chodník a silniční komunikace. Vzorem mu byly prodeje v Hloubětíně, Kobylisích a Podolí.

Mateřská škola v Dolních Počernicích získala peníze na nové třídy

Soudní znalec a certifikovaný odhadce nemovitého majetku Martin Horčička ve znaleckém posudku také uvedl, že při stanovení obvyklé ceny majetku jsou zpravidla používány tři mezinárodně uznávané metody ocenění. A to metoda nákladová, která bere v úvahu náklady na pořízení majetku jakožto nového, metoda výnosová, která je stanovena na základě budoucích příjmů z vlastnictví, a metoda tržního porovnání. Ta bere v úvahu ceny, které byly nedávno zaplaceny nebo nabídnuty za podobné majetky. V tomto případě byla použita posledně jmenovaná metoda – porovnávací.Nepřehlédněte