• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Ilja Bojanovský na rodnou Kutnou Horu nikdy nezapomněl

  27.9.2023
  Vítězslav Hospes

  Kino amatérských filmů v Kutné Hoře (patří k prvním svého druhu v ČR i Evropě) věnovalo svůj pravidelný pořad 26. září 2023 připomínce osobnosti významného kutnohorského rodáka Ilju Bojanovského, českého kameramana, fotografa, pedagoga, rektora AMU a čestného občana města Kutné Hory, od jehož narození letos v lednu uplynulo sto let.

  V hledišti byli mimo jiné potomci potomci Ilji Bojanovského, předseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory Vlastislav Navrátil a další hosté. O životě a díle Ilji Bojanovského pohovořil moderátor pořadu Michal Trnka, který neopomenul ani Bojanovského činnost pedagogickou či publikační – a pak už se „rozjel“ střihový pořad, přibližující v civilních i pracovních záběrech život i dílo ojedinělé osobnosti, jejíž význam překročil hranice rodného města i naší republiky, vždyť například Bojanovským zfilmované opery oslovily celý svět.

  Akci pořádaly Videoklub Kutná Hora, Videofilm studio Kutná Hora, VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora a město Kutná Hora. Projekce se konala pod záštitou ČV UNICA.

  Kutná Hora na svého „Ilíka“ vzpomněla i na výstavě Ilja Bojanovský a Jaromír Procházka (přispěl množstvím technicky dokonalých a zajímavých fotografií i osobními vzpomínkami a jen tak „mimochodem“ přijal i blahopřání ke svému letošnímu životnímu jubileu) ve Spolkovém domě. Na vernisáži promluvili i další znalci Bojanovského díla i osobní přátelé – ti nemohli pominout celou rodinu Bojanovských a její značný podíl na kulturním životě města pod Barborou.

  Na snímku Jaromír Procházka (vpravo) a Vítězslav Bojanovský.

  Závěrem: Ilja Bojanovský se do Kutné Hory stále vracel, nikdy nezapomínal na to, odkud vyšel. Jeho fotografie rodného města jsou odborníky vysoce ceněny, mnozí je považují za dosud nepřekonané.

  Zdroj: Autorský článek.


  Témata:

  Nepřehlédněte