Interiér kostela v Zákupech bude kulturní památkou. Postarají se o něj restaurátoři, nebo červotoč?

23.3.2021
Fefík

I odborní památkáři oceňují, že interiér má velkou historickou hodnotu. V minulosti se cenily hlavně gotické a barokní interiéry, ale zákupský novogotický interiér je ucelený a tím velmi cenný. Císař Ferdinand V. Habsburský a jeho choť darovali při přestavbě kostela v letech 1862-65 nejen finance na stavební část, ale i zcela nové umělecky velmi hodnotné vnitřní vybavení. Na výzdobě se směli podílet jen evropsky známí umělci. Nyní probíhá úřední postup na zápis do seznamu národních kulturních památek.

Celý interiér kostela je ale v dezolátním stavu. Potřebuje urychleně profesionální zásah restaurátorů. Ze zápisů v Děkanských knihách vyplývá, že od své instalace v roce 1865 do kostela nebyl nikdy restaurován. Při bližší prohlídce se ukazuje, že z oltářů odpadávají ozdobné prvky, že červotoč napadl už celou dřevěnou konstrukci všech oltářů, s křtitelnicí se nesmí hýbat, protože je tak poškozená, že by se okamžitě rozpadla, veškeré zlacení je tak zašedlé, že už vůbec není vidět, obrazy jsou částečně popraskané a zašedlé. A o havarijním stavu vzácné relikvie sv. Felixe, římského prvomučedníka, kterou zákupskému kostelu darovala velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v roce 1727, darmo mluvit.

Rekonstrukce českolipského divadla pokračuje. Přináší historické nálezy!

„Doufáme, že zápisem se zvýší šance na získání finančních dotací na restaurování interiéru. I tak jsme nesložili ruce v klín a neustále hledáme vyhlášené dotační tituly, které by nám už nyní pomohly začít s restaurováním. Vždy jsme však naráželi na podmínku spoluúčasti na financování. Jak známo, farnost není výdělečný podnik a nemá velký majetek, takže požadavek na třiceti až padesátiprocentní spolufinancování nemůže splnit. Koncem minulého roku se však našel jeden úctyhodný sponzor, který kostelu věnoval finanční částku, s jejíž pomocí bychom snad mohli nějakou dotaci získat. Proto jsme se začátkem roku začali optimisticky dívat na možné restaurování postranního oltáře Panny Marie. Oltář je velmi poškozený, napadený červotočem a především v menze je situován relikviář sv. Felixe, proto velmi usilujeme o jeho záchranu,“ sdělila za farníky Marie Hašlová.

„Také jsme začali hledat restaurátorskou firmu, která by měla odborné znalosti a povolení ministerstva kultury k této činnosti. Oslovené firmy nám zaslaly své nabídky, které nás vůbec nepotěšily. Vykalkulovaná cena všech se pohybuje okolo milionu korun. Ještě v roce 2016 činila nabídka 500 tisíc, čili polovičku. Za pět let se ale cena za restaurování zdvojnásobila. Přichystaná finanční částka na spoluúčast vycházela z ceny roku 2016, takže nyní představuje daleko menší procenta možné spoluúčasti, zhruba 15 procent. Takže jsme opět před velkým problémem, zda se nám i za ztížených podmínek podaří získat finanční dotaci,“ svěřila se Marie Hašlová na stránkách Zákupského zpravodaje.

Nejzatíženější lokalita po pobytu sovětských vojsk. Další demolice v prostoru Ralsko

Kostel svatého Fabiána a Šebestiána v Zákupech je římskokatolický farní kostel zákupské farnosti – děkanství. Původní kostel zde stával před rokem 1458, o sto let později byl rozšířen a roku 1863 přestavěn do dnešní pseudogotické podoby. Kostel je zapsán od roku 1958 v celostátním seznamu kulturních památek.

V roce 2012 na několika místech poškozenou střechou do děkanského kostela zatékalo a zařízení ničila dřevomorka domácí. Nebyla funkční kanalizace, takže je ničena i rodinná hrobka Berků z Dubé. Kvůli padající omítce byl v roce 2013 ke vchodu vybudován provizorní dřevěný tunel. Předloni proběhla oprava střechy a fasády od jižní strany kostela, dřevěný tunel na severní straně kostela ale zůstává dál.

Mácháč, nebo Muzeum Čtyřlístku. Co si v Doksech vyberete?Nepřehlédněte