• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Jak na komunitní energetiku v praxi obcí

  27.2.2024
  Simona Knotková

  Prakticky zaměřené semináře proběhnou v pěti městech Vysočiny.

  V nedávné době vstoupila v účinnost novelizace energetického zákona a zákona o hospodaření energií (tzv. LEX OZE 2), která přináší zásadní změny v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a možností sdílení vyrobené elektrické energie mezi více odběrnými místy – konceptu komunitní energetiky. Co tato změna znamená pro obce a města na Vysočině, jaký z ní mohou mít prospěch, jaká rizika jsou s komunitní energetikou spojena? To vše a další související otázky zodpoví starostkám a starostům série odborných seminářů, která odstartuje 13. března v Havlíčkově Brodě.

  „Komunitní energetika přináší velkou a zajímavou příležitost nejen pro domácnosti, ale i obce a města. Nabízí nástroje efektivního a udržitelného hospodaření s energiemi a posilování energetické soběstačnosti místních samospráv,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová. „Proto Kraj Vysočina ve spolupráci s Energetickou agenturou Vysočiny připravuje pět odborných seminářů, které starostky a starosty obcí na Vysočině touto problematikou přehledně, uceleně a srozumitelnou formou provedou,“ dodala Hana Hajnová.

  Ústředním tématem seminářů bude komunitní energetika v obecní praxi, s důrazem nejen na potenciální přínosy, ale i rizika, která z využití a rozvoje tohoto konceptu plynou. Semináře se dále dotknou východisek koncepce komunitní energetiky Kraje Vysočina a nabídnou dostatečný časový prostor pro dotazy a diskusi. Otevřeny jsou nejen starostkám a starostům, ale také dalším zástupcům obcí a měst, kteří se problematikou energetiky v rámci své činnosti zabývají, a pro snazší dostupnost všem zájemcům proběhnou postupně v pěti městech Vysočiny.

  Zdroj: Tisková zpráva Kraje Vysočiny  Nepřehlédněte