Jarní blokové čištění zbraslavských ulic skončí koncem dubna

9.4.2022
Táňa Pikartová

Pravidelné blokové čištění bylo zahájeno 28. března a skončí 26. dubna. V tomto období bude uklizeno všech devadesát šest ulic se zpevněným povrchem ve správě městské části .

Komunikace jsou rozdělené do dvaceti jednotlivých okruhů. Vozovky a chodníky se vždy uklízejí kropením, úklidem zimního posypu, prachu a dalších nečistot zametacím strojem, ručním dometáním a odstraňováním náletové zeleně z vozovek, obrub a chodníků.

Zbraslavské komunikace, které jsou ve správě technické správy komunikací hl. m. Prahy se budou čistit 6. dubna. Jsou to ulice U Národní galerie, Elišky Přemyslovny, Žabovřeská a Paškova.

Sedm dní před začátkem úklidu bude v dotčených ulicích umístěno příslušné dopravní značení se zákazovými značkami parkování. Zákaz parkování se týká i parkovacích zálivů.

 


Témata:

Nepřehlédněte