• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Jičín chce rekonstruovat městský stadion. Závisí to od dotace z Národní sportovní agentury

  27.10.2023
  Fefík

  Plán rozvoje sportu v Jičíně, projednaný Sportovní komisí a schválený Radou města i zastupitelstvem, předpokládá další investice do jičínských sportovišť.

  Jeden ze základních bodů začne Jičín naplňovat už v příštím roce. Chystá se obnova atletického oválu, hlavního hřiště a atletických sektorů ve sportovním areálu. Pro realizaci už byla ve výběrovém řízení vybrána stavební firma. Zahájení prací je však podmíněno získáním dotace od Národní sportovní agentury.

  Pro modernizaci sportovního areálu Jičín vůbec poprvé připravil zakázku ve formátu Design & Build, která spočívá v tom, že dodavatel ponese plnou zodpovědnost za vytvoření projektové dokumentace včetně získání potřebných povolení ke stavbě a následně provede stavební práce. Vše popsané zajistí společnost SPORT Construction, která ve veřejné zakázce nabídla nejnižší cenu a splnila všechny kvalitativní předpoklady požadované v zadávací dokumentaci. Vítězný uchazeč nabídl cenu 26,866 milionů korun bez daně (cca 32,145milionů korun s daní) a dále nabídl 60 měsíců záruky na dílo, což bylo také jedním z bodovaných kritérií zakázky.

  Rekonstrukce městského stadionu je podmíněna získáním dotace od Národní sportovní agentury, která může pokrýt až polovinu nákladů. Smlouva o dílo stanovuje, že firma se má pustit do práce na projektové dokumentaci, až ji k tomu město Jičín vyzve, což se stane po obdržení oznámení o přidělení dotace,“ uvedl starosta Jičína Jan Malý.

  Regionální muzeum v Jičíně je uzavřeno, na čas se vystěhuje ze zámku

   

  Realizace má totiž jednu podmínku. Společnost SPORT Construction se pustí do prací až poté co obdrží pokyn od města, protože je třeba vyčkat na potvrzení od Národní sportovní agentury o přidělení dotace. Ta by mohla pokrýt více než polovinu nákladů. V případě, že město Jičín dotaci nezíská, může se stavební firmou rozvázat smlouvu bez jakýchkoliv finančních nákladů.

  Jakmile firma dostane pokyn, začne sestavovat projektovou dokumentaci, na což bude mít čtyři měsíce. Následovat bude povolovací proces stavby, přičemž vlastní realizace stavby se předpokládá v roce 2025. V tomto roce tedy bude provoz sportovního areálu značně omezen, avšak nutno zdůraznit, že se jedná se pouze o jednu sezónu.

  V rámci prací dojde k obnově oválu, atletických sektorů a travnatého fotbalového hřiště. Tato sportoviště již nesplňují certifikace pro pořádání vyšších atletických závodů.

  Jičínská knihovna funguje v náhradních prostorách, ale jede dál

   

  Rozvoj podmínek pro sport ve všech jeho podobách – od rekreační po extraligovou – je pro Jičín stěžejní. V současné době je ve finální fázi další stavební akce ve sportovní areálu – zastřešení tenisových kurtů, čímž vznikne nová víceúčelová sportovní hala. Je častou výtkou veřejnosti, že ač je Jičín městem sportu, jenž je navíc široce podporován základními i středními školami, nenabízí dostatek vnitřních sportovišť. Nová hala tuto poptávku výrazně zmírní.

  Další nové sportoviště vzniká u ZŠ Železnická. Za podpory města Jičína zde klub karate Shubukan buduje Centrum bojových sportů, které vznikne přestavbou staré nevyužívané truhlárny v areálu školy. Investice do sportovišť nicméně vším vyjmenovaným nekončí, naopak: Plán rozvoje sportu v Jičíně vyjmenovává další nezbytné záměry a Rada města je hodlá v souladu s ekonomickými možnostmi města naplňovat.

  Zdroj: Jan Jireš, Jičín


  Témata:

  Nepřehlédněte