• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Jihočeské MAS pokračují v boji proti suchu

  16.9.2022
  Jiří Bydžovský

  Voda není samozřejmostí. Proto se Jihočeské Místní akční skupiny společně pustily do boje proti suchu. V plném proudu jsou už úspěšné realizace několika projektů, jejímž hlavním cílem je podpora zadržení vody v krajině. Na některých místech Jihočeského kraje je však nezbytné zajistit budování nových stabilních a dostupných zdrojů pitné vody pro všechny obyvatele. Vyplývá to ze závěrů nedávného pravidelného zasedání Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Jihočeského kraje.

  „Informace o rapidně se zhoršující situaci v oblasti vodních zdrojů v Evropě už zaznamenal určitě každý. Česká republika není výjimkou. Stačí sledovat data Českého hydrometeorologického ústavu. Přesto jsme zvyklí, že otočíme kohoutkem a z potrubí nám voda vytéká bez omezení. Tady ovšem pozor. Taková samozřejmost to určitě není. V řadě jihočeských obcí se totiž v uplynulých měsících a letech stalo, že voda v původních lokálních zdrojích kvůli suchu prostě došla,“ uvedl v této souvislosti předseda KS NS MAS ČR JčK Tomáš Novák.

  Připomněl, že tato města a obce, dosud závislá výhradně na starých zdrojích, budou nutně muset řešit bezpečné a plynulé zajištění dodávek pitné vody pro své obyvatele budováním nových hlubinných vrtů nebo dálkového napojení na významný vodní zdroj. V takové situaci je například Mladá Vožice na Táborsku.

  „Po mnoha diskusích, návrzích a jednáních jsme došli k závěru, že bude nezbytné přivést do našeho regionu přivaděč, napojený na vodárenskou soustavu Jihočeského kraje,“ konstatoval starosta Mladé Vožice a senátor za obvod Tábor Jaroslav Větrovský.

  Nedostatkem vody jsou ohroženy hlavně menší města a obce

  Nový přivaděč pro Mladovožicko bude na centrální jihočeskou vodárenskou soustavu napojen v Čekanicích. Odsud přivede pitnou vodu do Mladé Vožice a dál směrem na Vilice a do Středočeského kraje k obci Načeradec. „Investorem stavby je město Mladá Vožice. Nicméně tato akce je velkou příležitostí k napojení pro všechny obce v našem okolí. Jsme malým městem s 2 670 obyvateli, ale přesto jsme pomyslným spádovým centrem pro naše sousední obce. Proto je potřeba spojit síly a snažit se řešit problém komplexně,“ poznamenal Větrovský.

  Jihočeské MASky se v uplynulých třech letech aktivně zapojily do realizace projektu zaměřeného na klimatické změny a sucho. Jeho součástí byla mimo jiné výsadba stromů a keřů. Díky spolupráci s Jihočeským krajem následně tuto problematiku řešily v krajském dotačním titulu Sucho, cíleného právě na obce a svazky obcí.

  „MAS se v současné době mimo jiné snaží o další výsadbu zeleně, ale také o edukaci již od základních škol. Je třeba, aby lidé znovu pochopili to, co znali naši předkové. Tedy že stromy jsou zásadní pro vodní koloběh v přírodě, a tím i v boji proti klimatickým změnám a suchu,“ zdůraznil Novák. MAS samy o sobě nemají žádnou politickou sílu. Mohou tak jen velmi okrajově ovlivnit, kolik prostředků z evropských dotací bude určeno na jednotlivé dotační tituly, kolik jich bude zpřístupněno pro velká města a kolik pro obce, kterých je v ČR většina.

  „Doposud vždy proudila větší podpora právě velkým městům, což s ohledem na nepoměr v nastavení rozpočtového určení daní, považuji za neférové. Proto jsem vděčný senátoru Větrovskému, a spolu s ním celému Senátu ČR, že se za český venkov aktivně postavil. Jsem rád, že právě tato významná instituce chápe, že venkov je důležitou součástí naší republiky, že právě ve venkově se například přímo ovlivňuje, zda bude či nebude i nadále dostatek vody,“ řekl Novák.

  Místní akční skupiny, sídlící na území Jihočeského kraje, přivedly za posledních zhruba pět let do regionu více než miliardu korun. Veškeré tyto prostředky, pocházející především z evropských dotačních zdrojů, směřují do rozvoje venkovských oblastí jižních Čech.

  Zdroj:vz

     Nepřehlédněte