Jihočeský kraj chce finančně podpořit své nově narozené občany

6.12.2021
Jiří Bydžovský

Jihočeský kraj chce finančně podpořit děti narozené na jihu Čech. Svým nejmladším obyvatelům proto přispěje v rámci slavnostního vítání občánků stejnou částkou, kterou jim věnuje samotná obec. Nový dotační program schválili krajští radní. Pokud rozhodnutí schválí krajské zastupitelstvo, vstoupí program v platnost už v lednu 2022.

„Nový dotační program je racionální cestou k ocenění našich občanů za to, že zde žijí, pracují a zakládají rodiny. Zároveň tímto způsobem pomůžeme obcím, aby z nich lidé neutíkali do větších měst,“ uvedl hejtman kraje Martin Kuba/ODS/,“

Celkem 60 milionů korun, které kraj v následujících třech letech do programu uvolní, půjde podle náměstka pro oblast financí Tomáše Hajduška na dobrou věc. „Našim cílem je dotační tituly postupně změnit tak, aby peníze přes ně směřovaly jen do takových projektů, které mají pro rozvoj kraje opravdu smysl. A podpořit příznivý demografický vývoj na jihu Čech smysl opravdu má,“ zdůraznil náměstek Hajdušek.

Náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Lucie Kozlová/ODS/ následně vysvětlila princip fungování celého dotačního titulu. Ten vyniká jednoduchostí a zapojit se do něj může každá obec, která pořádá slavnostní vítání nových občánků. „Všem obcím, které svým novým občánkům v rámci slavnostního uvítání věnují finanční či věcný dar, přispěje kraj stejnou částkou v maximální výši 5000 korun,“ vysvětlila náměstkyně Kozlová. Příspěvek se podle ní vztahuje na slavnostní akty, které budou uspořádané v období od 1. ledna 2022 do 31. března 2025. Podpořeny na nich pak mají být děti narozené od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024. Minimální příspěvek na jedno dítě ze strany obce pak musí činit 500 korun, kdy z krajské pokladny k dítěti poputuje dalších 500 Kč. „Každé takto podpořené dítě pak obdrží ještě navíc certifikát Krajský rodný list Jihočecha, na kterém bude role kraje ve finanční podpoře zmíněna,“ dodala náměstkyně Kozlová.

„Jsem opravdu rád, že se tento dotační titul podařilo v radě kraje schválit. V této nelehké době, kdy bojujeme s pandemií covidu a zdražováním energií a potravin, je podpora rodičů a nově narozených děti rozhodně správná,“ dodal náměstek hejtmana František Talíř /KDU-ČSL/ . Jeho stranický kolega a neuvolněný radní Jihočeského kraje Jan Bartošek pro úplnost dodal, že dotační program schválila rada všemi hlasy. „Sliby se mají plnit a já mám radost, že jsme dnes splnili další z těch, které jsme voličům dali před krajskými volbami. Společně s partnery v Krajské radě jsme dospěli k funkčnímu kompromisu, díky čemuž návrh získal jednomyslnou podporu,“  uzavřel Bartošek.

Administrativní proces dotačního titulu krajský odbor sociálních věcí maximálně zjednodušil tak, aby obci stačilo sjednat s krajem smlouvu na tři roky a po nabytí účinnosti pak po každém vítání občánků jen požádat o dílčí platbu a doložit seznam obdarovaných spolu se soupiskou výdajů.

Zdroj:vzNepřehlédněte