Kutná Hora od dubna zdraží základní jízdné v MHD z nynějších 15 na 20 korun

2.2.2023
Vítězslav Hospes

 

Město tak reaguje na zdražení jízdného v Pražské integrované dopravě (PID), o kterém už dříve rozhodl kraj. Nechce se příliš odchýlit od tarifu PID a zároveň je jeho cílem motivovat cestující, aby využívali předplatné kupony. V tomto smyslu informoval sdělovací prostředky kutnohorský starosta Lukáš Seifert (ODS) ještě předtím, než zvýšení základního jízdného na 20 Kč z dosavadních 15 Kč po dost dlouhé debatě prošlo jednáním zastupitelstva 31. 1. 2023.

Dle starostova názoru dopad na seniory nebude nijak fatální, neboť ti využívají jízdenky PID, kde mohou uplatnit slevu. Na zmíněném zasedání ZM Kutné Hory promluvil i koordinátor dopravy R. Fedorovič, který nijak nezastíral, že obdobné zásahy musí být velmi citlivé a mohou přinést i problematiku, již bude nutno řešit operativně.

Jde o to, do jaké míry se přiblížit ceně, která vzešla z rozhodnutí kraje. Pokud bychom měli výrazně levnější jízdenku, lidé by využívali jízdenku MHD, kterou musejí kupovat u řidiče. Znemožní to ale používat nástroje, jako je elektronická Lítačka,“ uvedl Seifert a připomněl i fakt, že čím víc lidí platí u řidiče, tím víc se doprava zdržuje. „Těch faktorů, které naše rozhodnutí ovlivnilo, je ale celá řada,“ dodal.

Zavedení jízdného zdarma pro seniory nad 70 let, nebylo zastupitelstvem přijato s ohledem na vysoké náklady. Ročně by město muselo doplácet nejméně 1,7 milionu korun, ale zřejmě až 2,5 milionu Kč. Nyní platí lidé nad 65 let v integrované dopravě poloviční jízdné.

Je pochopitelné, že tyto změny se některým zastupitelům města pod Barborou nelíbily (mezi protiargumenty byla například připomínka, že jízdné se zdražuje podruhé za dva roky – původně byla cena 12 Kč) i snaha toto opatření oddálit. Nicméně starosta Seifert většinu hlasujících přesvědčil. Mezi jeho argumenty zaznělo například: „Chceme zvýšit kvalitu cestování, vybudovat nové zastávky, dosáhnout toho, aby lidé využívali předplatného, které je nižší…“ Zmínil i to, že vedení města je si vědomo závažnosti zvýšení jízdného, což doložil i tím, že celou záležitost projednávalo zastupitelstvo, třebaže toto konkrétní rozhodnutí je v kompetenci městské rady.


Témata:

Nepřehlédněte