Lékaři v Plzni provedli nejvíc transplantací krvetvorných buněk

9.8.2022
Andrea Jančová

Transplantační centrum Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň je už od roku 2018 největším zařízením svého druhu v České republice. A chlubí se dalším prvenstvím. V roce 2021 tady provedli více jak 150 transplantací krvetvorných buněk, což je nejvíce v jednom centru za rok.

Až dvě třetiny všech nepříbuzenských transplantací kostní dřeně v tuzemsku zajišťuje ve spolupráci s Českým národním registrem dárců dřeně právě plzeňská „fakultka“ ,která navíc disponuje kompletními „transplantačními“ akreditacemi, včetně těch mezinárodních.

„Kromě Plzeňského kraje léčíme pacienty i ze Středočeského, Jihočeského, Severočeského nebo Karlovarského a pokud můžeme, vycházíme vstříc i některým pražským centrům,“ říká primář Hematologicko-onkologického oddělení Pavel Jindra a dodává: „Při hledání vhodného dárce spolupracujeme s registry z celého světa a vybíráme zhruba ze 40 milionů potenciálních dárců kostní dřeně. Český národní registr dárců dřeně nabízí 106 tisíc dárců.“

Úspěšnost nalezení vhodného dárce je na Transplantačním centru Fakultní nemocnice Plzeň asi 90 procent. Pak je důležitý čas, i když je cesta k pacientovi mnohdy napříč zeměkoulí. Dlouhou cestu měl před sebou i čtyřiačtyřicetiletý Stanislav, který se před mnoha lety zapsal do Českého národního registru dárců dřeně s kamarádem, a letos na jaře se mu ozvali, že je právě on vhodným dárcem. Do Plzně přijel z Krnova a ze dvou možných variant odběru kostní dřeně si vybral separaci krvetvorných buněk z krve, protože při ní nemusel podstoupit celkovou anestézii.

„Dárcovství kostní dřeně bych přirovnal k dárcovství krve. Není čeho se bát, cítím se dobře a nijak mě to neomezilo. Udělali jsme si s přítelkyní vlastně takový výlet do Plzně, při kterém mohu dát šanci na život nemocnému člověku. To je moc fajn pocit, který za tu trochu diskomfortu určitě stojí,“ usmíval se pan Stanislav během krátkého červnového pobytu v nemocnici. Dárce a příjemce jsou z mnoha důvodu pro sebe navzájem neznámí, Stanislav pouze věděl, že pacient pochází z České republiky.

Transplantačnímu centru Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň se také daří snižovat komplikace v léčbě a úmrtnosti nemocných s leukémiemi a dalšími poruchami krvetvorby. K léčbě leukémií i transplantací je zapotřebí podávání krevních destiček, které centrum získává od zdravých dárců. Těch může být ale pro jednoho pacienta s akutní leukémií během celé léčby potřeba až 40. V současnosti je ve zdejší evidenci zhruba 300 dárců krevních destiček, není to ale číslo velké.

„Odběr krevních destiček je bezbolestný, trvá asi hodinu a frekvence dárcovství je zhruba jednou za měsíc. Vhodný dárce musí být zdravý, starší 18 let a vážit alespoň 60 kilogramů. Věřím, že je stále mnoho těch, kteří nad touto formou pomoci uvažují, ale nenašli odvahu. Proto bych je rád povzbudil a zároveň poděkoval všem, kteří už ten první krok učinili. Moc si každé takové pomoci vážíme,“ uzavírá ředitel nemocnice Václav Šimánek.

Zdroj :vz, TZ FN PlzeňNepřehlédněte