• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Liberec připravuje revitalizaci sídliště Gagarinova

  28.2.2024
  Fefík

  Příprava revitalizace veřejných prostranství sídliště Gagarinova pokročila. Kancelář architektury města Liberec dopracovala ověřovací studii, ve které byly v maximální možné míře zohledněny požadavky místních obyvatel.

  Ověřovací studie počítá s původním konceptem zanechání dopravy pouze po obvodu sídliště, tedy v ulici Gagarinova a Pačesova. Vnitřní část sídliště tedy zůstane bez aut a vzniknou zde klidná a bezpečná pobytová místa.

  V  návrhu jsou doplněna o dětská hřiště a klidová místa s lavičkami. Jedná se zejména o prostory ve středu sídliště a i před prostorem mateřské školy. „Po  dokončení celé revitalizace bude počet parkovacích stání po obvodu sídliště navýšen, tak aby plně uspokojil potřeby parkování pro místní obyvatele. V návrhu je také kompletně revitalizována stávající zeleň, včetně nových výsadeb. Součástí je i řešení hospodaření s dešťovou vodou dle současných trendů, například pomocí zasakovacích pásů,“ uvedl náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a  dopravní stavby Jiří Janďourek.

  Ověřovací studie je podkladem pro vypracování kompletní projektové dokumentace. Díky ní se podaří snížit budoucí celkové náklady stavby. Nyní probíhá přípravná fáze, což znamená opatření podkladů pro projektování – pracuje se na dendrologickém průzkumu, hydrogeologickém průzkumu a inženýrsko-geologickém průzkumu.

  Loni přišlo do Technického muzea Liberec 30 tisíc lidí. Jak to bude v letošním, jubilejním roce?

   

  Zároveň bylo vypsáno výběrové řízení na zpracování kompletní projektové dokumentace. Předpokládaný začátek projekčních prací je v  dubnu 2024, začátek stavebních prací se předpokládá v létě 2025. Úspěšný průběh je závislý mimo jiné na  rychlosti získání stavebního povolení a na úspěšném získání dotací.

  Projekt bude realizován v několika etapách, které jsou mimo jiné koordinovány s  rekonstrukcemi některých sítí v území.

  Zdroj: Kancelář architektury města, Zpravodaj Liberec  Nepřehlédněte