• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Liberecká Oblastní galerie slaví 70 let. Zahrne návštěvníky výběrem novinek i historie

  27.1.2023
  Fefík

  Projekty, které odrážejí aktuální trendy a věnují se důležitým tématům představí během roku 2023 Oblastní galerie Liberec. Neopomene však ani umělce spjaté s regionem a osobnosti výtvarné scény s celorepublikovým i nadnárodním dosahem.

  Projekty, které odrážejí aktuální trendy a věnují se důležitým tématům představí během roku 2023 Oblastní galerie Liberec. Neopomene však ani umělce spjaté s regionem a osobnosti výtvarné scény s celorepublikovým i nadnárodním dosahem.

  Letošní rok je rokem významných výročí ‚kulturní křižovatky‘ na Masarykově třídě. Severočeské muzeum slaví sto padesát let a Oblastní galerie Lázně sedmdesát let. Galerie má pro návštěvníky připraven velmi lákavý program a věřím, že toho milovníci umění využijí,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

  Oblastní galerie Liberec klade ve své výstavní činnosti důraz na umění z regionu, současné a moderní umění a prezentaci sbírkového fondu. Plánované výstavy představí významné umělce spjaté s regionem, jakými jsou Jaroslav Klápště, Petra Švecová a Libuše Pražáková. Výstava Petry Švecové V zahradě a o kus dál proběhne v termínu 10. února – 30. dubna.

  Další skupina výstav se věnuje uměleckým hnutím z počátku 20. století, která bude galerie prezentovat převážně na základě svých sbírek — Spiritismus, Fenomén Periferie, Oblastní galerie Liberec v letu let a výstava Jaro Berana.

  Marie Antoinetta. Tragikomedie s nevyhnutelným koncem bude k vidění v Liberci

   

  Vedle českého současného umění, které tento rok zastupují tradiční Intervence laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého a velkolepá výstava Pasty Onera v Bazénové hale, představí galerie také zahraniční scénu současného umění tvorbou Camerona Tauschke nebo českého malíře působícího v zahraničí Jana Uranta. Během roku také galerie připomíná významná výročí Díly měsíce, letos upozorní na sté výročí narození výtvarníka Jaroslava Klápště. Výstava Camerona Tauschkeho začne už 10. února.

  Kurátorská koncepce je ve výběru projektů velmi pestrá a snaží se o zvyšování zastoupení žen – umělkyň ve svém programu a dosažení genderové vyváženosti,“ uvádí šéfkurátorka Johana Kabíčková. Toto tvrzení dokládá mimo jiné i zařazením výstavy Ženy a technologie v umění.

  Autoři výstav usilují o kritický pohled na určité téma a přinášejí tak nové zajímavé vhledy a úhly pohledu,“ dodala.

  Letošek je Rokem Harrachů. Co zůstalo po slavném rodu?

   

  V rámci kurátorských koncepcí jsou vytvářeny projekty přímo na míru galerie zejména z důvodu její jedinečné architektury a specifických prostorových možností.

  Celoroční výstavní činnost galerie přináší místním občanům atraktivní a aktuální podněty pro opětovnou návštěvu galerie, pro návštěvníky regionu vytváří obraz vizuální, umělecké i historické identity místa,“ dodala Květa Vinklátová.

  Výstavou Oblastní galerie Liberec v letu let připomene galerie výročí sedmdesáti let od svého založení a představí průřez svých akvizic získaných od svých úplných začátků až po současnost. Každou dekádu působení bude reprezentovat výběr několika zakoupených děl z daného období. Návštěvníci uvidí vývoj galerie v nevšedním pojetí, doplněný o ukázky z recenzí a reakce společnosti na dobovou výstavní akviziční politiku galerie.

  Zdroj: Jan Mikulička, Liberecký kraj  Nepřehlédněte