Litoměřická MHD prošla změnami v provozu

18.12.2019
Ondřej Matěj Hrubeš

S ohledem na provozně technické možnosti dané uzavřenou 10letou smlouvou město ve spolupráci s dopravcem zohlednilo i celou řadu námětů a připomínek od občanů.

U všech čtyř linek dochází k vynechání některých spojů a souvisejícím úpravám časových poloh u jiných, což umožní spolehlivější dodržování jízdních řádů v dopravních špičkách a zajistí lepší návaznost na vlaková spojení. Toto bylo jedním ze zaslaných podnětů ze strany obyvatel. Na lince B například dojde ke změně u spoje 7, který nyní v 5.51 hodin naveze zaměstnance do nemocnice na 6. hodinu a spoj 5 zároveň lépe navazuje na vlaky přijíždějící v 5.26 a 5.30 hodin nebo stejně tak spoj 11 lépe navazuje na vlaky v 7.26 a 7.30 hodin.

Na lince C bude nově zavedeno žádané zajíždění na Mírové náměstí při zpáteční cestě (spoje 9 až 15). Linka A nově umožní vstřícnější přepravu pracovníků do obchodního centra a večer zpět, kdy na základě žádostí vznikne nová ranní obsluha do zaměstnání v čase 7.21 hodin a večerní spoj odveze pracovníky z centra po pracovní době ve 20.10 hodin. Na lince D došlo mj. např. k uspíšení některých spojů o 15 minut, díky čemuž bude výrazně časově vstřícnější přestup (5 minut) na linku A jedoucí k obchodnímu centru.

„Změny jsou dílčí, jedná se o částečnou úpravu vedoucí ke zlepšení autobusové dopravy, neovlivňující celkové fungování systému městské dopravy,“ ubezpečil Jan Jakub, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Litoměřicích.

město LitoměřiceNepřehlédněte