• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Malíř Lubomír Typlt levituje v bubenečské Ville Pellé

  9.6.2023
  Fefík

  Galerie v Praze 6 – Bubenči uvádí rozsáhlou výstavu aktuální tvorby předního českého malíře Lubomíra Typlta, jehož obrazy jsou charakteristické silně kontrastní barevností i sarkastickým humorem.

  Soubor obrazů a objektů z let 2021 – 2023 nese název Levitace a skládá se z několika samostatných okruhů, z nichž každý se zabývá jedním námětem – absurdními metastroji, dívkami levitujícími nad propastí nebo křičícími miminy.

  Lubomír Typlt se již na počátku své tvorby rozhodl jít vlastní, na místním prostředí nezávislou cestou. Naše galerie dává opakovaně prostor originálním tvůrcům mladší a střední generace a Typltovu svébytnou tvorbu bychom rozhodně neměli opomenout,“ uvedla Vladana Rýdlová, ředitelka Galerie Villa Pellé.

  Lubomír Typlt se narodil v roce 1975 v Nové Pace. Dlouhodobě patří k nejvýraznějším představitelům současného evropského malířství. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Jiřího Šalamouna, na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně u profesora Jiřího Načeradského a poté i na Kunstakademii Düsseldorf .

  Jeho strhující, zhuštěný, zkratkovitý umělecký projev na pomezí jemnosti a syrovosti, vytříbenosti a výjimečnosti, získává rok od roku na průraznosti vyvolané jeho neutuchající představivostí,“ charakterizuje umělcův rukopis kurátor Karel Srp.

  Kaple Panny Marie Loretánské v Hájku, cíl známé poutní cesty, slaví 400 let

   

  Název výstavy v bubenečské galerii odkazuje k jednomu z výrazných figurálních témat, jež se v Typltově tvorbě v posledních dvou letech silně prosadily. Jsou to Levitantky, skupiny dívek, jejichž osvobozená živelná těla, zbavená gravitace, se soustředí v kruhovém tanci odehrávajícím se ve vzduchu a odkazujícím ke sletům čarodějnic. Lubomír Typlt v souboru Levitantky oživil heretické představy, jimiž navázal na své dávné malířské lásky, k nimž patřil Francisco Goya. Dalšími motivickými okruhy zastoupenými na výstavě jsou Velké matky, Mladíci, Pláče, Metastroje a Jedinci.

  Výstava veřejnosti dosud nepředstavených prací Lubomíra Typlta, který je známý také jako textař kultovní kapely WWW Neurobeat, bude veřejnosti přístupná do 13. srpna a doplní ji publikace i bohatý doprovodný program.

  Zdroj: Villa Pellé  Nepřehlédněte