Medailon osobnosti kulturního světa Kutné Hory Karla Krause

2.12.2021
Vítězslav Hospes

Karel Kraus (nar. 1942) vstoupil do prostředí amatérského filmu kultovní filmovou groteskou Sen bratra Eufáše, natáčenou převážně na tehdejším kutnohorském koupališti. Již zde, v roli plavčíka, se projevil jeho herecký styl, zejména pohybová kreativita.

Tato první zkušenost jej přivedla do tehdy se tvořícího kolektivu Filmového studia Okresního kulturního střediska. To bylo v roce 1970. V letech 1974 – 77 již byl zástupcem vedoucího studia. Stal se také vedoucím poradního sboru pro amatérský film při Okresním kulturním středisku v Kutné Hoře. V roce 1971 byl Karel Kraus jedním ze zakladatelů Kina amatérských filmů v Kutné Hoře. Na jeho vzniku se podílel nejen ideově a organizátorsky, nýbrž i manuálně. Odpracoval mnoho brigádnických hodin na prostorách filmového studia v Kollárově ulici.

Ve filmotéce Karla Krause je především řada satirických filmů a grotesek. Jsou v ní i dokumenty a reportáže a také pozoruhodný hraný film – příběh z druhé světové války Než rozkvetou šeříky (válečná historie je dalším z jeho zájmů).

Karel Kraus získal řadu ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích a přehlídkách. Byla to například první cena Haškův džbán na Haškově Lipnici a zlatá medaile na humoristickém festivalu HAF Tanvald za filmy Past a Telefonní rozhovor. Za grotesku Telefonní rozhovor obdržel Cenu německého humoristického časopisu Enšpígl a cenu Federace Polských filmových amatérů.

Po sametové revoluci působil Karel Kraus v roce 1994 jako redaktor Kabelové televize Kabel plus v Kolíně a v Kutné Hoře.

Životní láskou Karla Krause však bylo ochotnické divadlo, v němž se mohl naplno rozvinout jeho originální herecký talent, zděděný i po matce. Nezapomenutelné jsou jeho role v silvestrovských představeních, ale i v pohádkách pro děti.

V průběhu večera v Kině amatérských filmů, který se potýkal s termínem téměř dva roky kvůli koronavirovým omezením, jsme si 30. 11. 2021 v zhruba hodinovém medailonu připomněli jak některé Krausovy filmové grotesky, tak divadelní (nejen) silvestrovská představení, v nichž účinkoval. Připomněli jsme si i všestrannost, s níž vstupoval do kulturního a společenského dění města pod Barborou: Byl autorem mnoha gagů, scénáristou, režisérem, komentátorem i hercem!

Aplaus byl obrovský, ozýval se v průběhu promítání i po jeho ukončení, stejně jako když Karel Kraus přebíral z rukou Josefa Slavíčka (předsedy Videoklubu KH) záznam většiny jeho filmových a divadelních rolí či od Bohuslava Kučery (Videofilm studio KH) nejnovější – již šestý – díl dlouhodobého seriálu Kutná Hora ve 20. století.


Témata:

Nepřehlédněte