• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Menstruační chudoba je problém. V Ostravě dostanou pomůcky zdarma

  21.2.2024
  Simona Knotková

  Město Ostrava chce pomoci školačkám, které kvůli nedostatku financí mají problém se zajištěním nezbytných menstruačních pomůcek v době školní výuky.

  Na nákup menstruačních vložek vyčlenilo pro letošní rok ze svého rozpočtu půl milionu korun. Hygienické prostředky budou distribuovány do škol, které o tuto pomoc pro své žákyně projevily zájem. Novináře o tom informovala mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

  „Při návrhu tohoto projektu jsem se inspiroval zkušenostmi s řešením takzvané menstruační chudoby v některých západních zemích. Situaci jsem konzultoval i s pedagožkami našich základních škol. Ty mi potvrdily, že se na ně často obracejí dívky, kterým dle svých možností poskytují hygienické potřeby, jež pořizují z vlastních prostředků,“ uvedl náměstek primátora Zbyněk Pražák (Spolu).

  Město proto s dotazníkem oslovilo všechny školy a projekt konzultovalo rovněž s odborníky. „V uplynulých měsících odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajistil na základních školách s druhým vzdělávacím stupněm, zřizovaných městskými obvody, dotazníkové šetření, přičemž z 55 těchto škol projevilo zájem o tuto pomoc pro své žákyně 37 z nich napříč celým městem,“ uvedla mluvčí.

  Na základě této poptávky město vyhlásilo výběrové řízení. Vybraný dodavatel do konce prvního čtvrtletí zajistí distribuci hygienických potřeb do jednotlivých škol. „Při poskytování menstruačních pomůcek dívkám je striktně pamatováno na zachování jejich naprosté anonymity,“ uvedla mluvčí.

  Ve spolupráci s řediteli škol chce město projekt následně vyhodnotit. „Smyslem tohoto projektu je především poskytnout dívkám pocit jistoty, že bez ohledu na jejich sociální status naleznou v případě potřeby v naprosto standardním režimu snadné řešení jejich problému. Což jistě přispěje k posílení jejich vnitřní pohody, vyrovnanosti a tím i duševního zdraví a možná i ke snížení absence dívek ve výuce z důvodu nedostupnosti vhodných hygienických potřeb a snad trochu i také k odtabuizování samotné menstruace z podvědomí společnosti,“ doplnil Pražák.

  Evropský parlament ve svém usnesení z ledna 2019 o rovnosti žen a mužů a daňové politice uvedl, že menstruační chudoba v EU zůstává nevyřešeným problémem a podle odhadů si každá desátá dívka nemůže hygienické potřeby dovolit.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte