• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • I malá města mají mluvit do rozdělování daní. Loučná pod Klínovcem je nově členem Svazu měst a obcí

  15.3.2024
  Jan Štoll

  Novinkou v horském městečku Loučná pod Klínovcem je, že se začlenilo do Svazu měst a obcí ČR. A starostka Jana Nýdrová (BEZPP) členkou expertní skupiny pro financování obcí. V rozhovoru vysvětluje, co to znamená pro město. A také hovořila o plánech na Klínovci do budoucna.

  Město se nově stalo členem Svazu měst a obcí (SMO). To se nestává úplně každý den. Co k tomu vedlo a co to vlastně pro město znamená?

  Nejprve bych ráda v krátkosti představila naše město, které se nachází v Krušných horách na hranicích Ústeckého a Karlovarského kraje a také německého Oberwiesenthalu. Počtem obyvatel (cca 200) jsme druhým nejmenším městem v ČR. Na našem katastru se z velké části nachází jeden z nejmodernějších lyžařských areálů, a právě ten k nám během roku přiláká spousty návštěvníků. A teď už k Vaší otázce.  Z mnoha zkušeností víme, že Svaz měst a obcí se aktivně zasazuje o práva obcí, a to zejména v oblasti financování obcí, regionálního rozvoje, rozvoje venkova, dopravy a mnoha dalších. Pro nás jako malou obec je vstup do Svazu měst a obcí významný.  Především se chceme aktivně zapojit do meziobecní spolupráce, využít zkušeností jiných obcí s podobným charakterem osídlení a doufáme, že i my budeme moci přispět zkušenostmi z našeho mikroregionu.

  Co to znamená pro vás osobně jako starostku, je to práce navíc?

  Ano jedná se sice o práci navíc, ale ta by nám měla přinést nové možnosti a zkušenosti z jiných míst.  V rámci SMO jsem se stala členkou expertní skupiny pro financování obcí, která především řeší návrh modelu Rozpočtového určení daní s úpravou stávajících parametrů. Dalšími tématy, které se přímo týkají i naší obce jsou možnosti zvýšit maximální výši místního poplatku z pobytu, využití centrálního registru ubytovaných za účelem zvýšení efektivity inkasa místního poplatku z pobytu, zavedení progresivní daně z nemovitých věcí zavedením koeficientů pro druhou a každou další nemovitost stejného vlastníka formou obecně závazné vyhlášky. Být součástí týmu, který navrhuje tak zásadní finanční podporu samospráv je pro mě jako zástupce malé obce neocenitelná zkušenost.

  Nač byste ty finance využili?

  Stále je co zlepšovat a jak se říká financí nebude nikdy dost. Vzhledem k velkému rozvoji města je důležité zabezpečit jeho běžný chod nejen pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky.  V budoucnu bude potřeba řešit zřízení Městské Policie, obnovení a vybavení novou technikou pro údržbu místních komunikací a veřejných prostranství. Značná finanční náročnost je spojena se samotnou údržbou, a to především v zimních měsících. Dále je potřeba rozvíjet město i v rámci dotačních programů, především v oblasti turistického ruchu a na to jsou potřeba také velké finanční prostředky, zejména na předfinancování a následnou udržitelnost.

  Starostujete 13 let, co za tu dobu nejvíce potěšilo místní lidi?

  Velice si vážím důvěry místních obyvatel, kteří nás tak dlouho podporují a můžeme tak společně rozvíjet město. Snažíme se kompenzovat místním lidem nelehký život na horách, kdy za veškerými běžnými službami (lékař, obchod, pošta..) musí dojíždět. Vytvořili jsme program pro všechny skupiny místních obyvatel. Jedná se o finanční příspěvky nově narozeným občánkům, příspěvek na školné v Německu, příspěvek na květinovou výzdobu nemovitostí, příspěvek na otop. Spolupracujeme se skiareálem a místními investory, kteří sponzorují kulturní a společenské akce. Místní lyžaři dostávají 50 procentní slevu na celoroční skipas a děti ho mají zdarma.

  Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky

  Zdroj: SMO ČR

  Velice si vážím toho, že se paní starostka rozhodla vstoupit do Svazu měst a obcí. Obzvláště si vážíme žen v politice, které jsou v ní tak dlouho a dosáhly tak obrovského rozvoje města, jaký dokázala paní starostka v Loučné pod Klínovcem.  Pro ni bude svaz přínosem, ale i ona bude velkým přínosem pro ostatní členy a členky Svazu měst a obcí. A to díky svým zkušenostem z městečka, které je v obtížných horských podmínkách, má málo peněz z rozpočtového určení daní a má velmi náročnou polohu z hlediska další dopravní dostupnosti do nějakých větších měst a obcí. Určitě se s námi bude dělit o to, jak se dá rozvinout malé horské městečko v tak úžasné středisko, a úspěšné město, jako vede ona.

  Vyvažujete nevýhody bydlení v blízkosti přírody. V souvislosti, hovoří se o zavedení chráněné krajinné oblasti (CHKO) v Krušných horách. Jaký je postoj za vás? Proč ano? Proč ne?

  Chránit přírodu určitě podporujeme, ale je třeba zajistit také životaschopnost obcí a celého mikroregionu. Nelze vyhlásit CHKO a omezit nebo zcela zastavit rozvoj, který tu probíhá právě ve prospěch uchování hodnot místního kraje. Dále je potřeba zvážit finanční náročnost pro samosprávy, dobře vymezit rozvojové plochy, které by neměly být součástí ochrany. Krušné hory jako takové už spoustu ochran mají. Je to Natura 2 000, ptačí rezervace, UNESCO a další. Společně se starosty okolních obcí komunikujeme s MŽP a AOPK o možném vyjmutí našich katastrů z návrhu CHKO a požadujeme jednoznačné vymezení jednotlivých zón, tak aby bylo jasně stanoveno v čem bude daná oblast omezena. Máme obavu z možného zastavení rozvoje, z velké finanční zátěže a zakonzervování a vytvoření spíše „Skanzenu Krušné hory“.

  Za humny Loučné pod Klínovcem leží Oberwisenthal, roky spolu rozvíjíte spolupráci. Jaké jsou výsledky a další plány v přeshraniční spolupráci?

  Spolupracujeme nejen s Oberwiesenthalem, ale i s ostatními příhraničními obcemi, jako je Sehmatal, Breitenbrunn, Annaberg Bucholz a na české straně s městy Jáchymov, Boží Dar. Společně tvoříme dobrovolné uskupení obcí, které společně využívá přeshraničních dotací. V minulosti to byl například Cíl 3, z kterého jsme rozšířili síť naučných stezek, nakoupili jsme rolby na úpravu běžeckých tratí, vybudovali jsme přeshraniční turistický mostek, zřídili kamerový systém. V současné době společně s Oberwisenthalem a městem Sehmatal realizujeme krásný projekt, který nám byl v loňském roce odsouhlasen. Má i krásný název „Mosty mezi sousedy“. Naše obec zmodernizuje část hraničního přechodu, osadíme prostranství chytrými lavičkami, vybudujeme prostor pro setkávání na akcích, jako jsou vánoční trhy, velikonoční trhy a podobně. V rámci projektu uspořádáme společný kulturní a společenský program. Jedná se o hudební festival, na kterém se představí jednak regionální hudebníci, ale i známe skupiny na německé, tak i české straně. A v rámci tohoto festivalu budou představeny i regionální muzea a regionální produkty

  Jaké jsou plány do budoucna v rozvoji Loučné pod Klínovcem a případně skiareálu?

  Tady ještě navážu na spolupráci s Oberwiesenthalem, pod který spadá i jedna část jejich skiareálu. V rámci přeshraniční spolupráce se společně setkáváme s vedením obce a se zástupci českého i německého skiareálu. Skiareály jsou dnes díky tomu propojeny jedním skipasem. Do budoucna plánujeme propojení nejenom autobusovou dopravou, vrchol – vrchol, ale majitelé skiareálů se domlouvají na propojení lanovkou, což my řešíme i v rámci změny územního plánu.

  To zní skvěle, jsou nějaké další plány na rozšíření těchto spoluprací v možnostech pro turisty i mimo zimní sezónu?

  To je další myšlenka, kterou jsme probírali i na posledním zasedání zastupitelstva, kdy v rámci změn územního plánu musíme řešit i aktivity, které nejsou spojeny jenom s lyžováním a se zimní sezónou. Musíme se společně s investory zaměřit na to, abychom sem přilákali turisty právě na hezký podzim nebo na léto, ale musíme jim mít co nabídnout.  Měly by to proto být projekty měkkého charakteru, které neponičí les, místní přírodu a nedojde kvůli nim k masivnímu kácení lesů. Naopak je nutné, aby přispěly k cílenému pohybu turistů v přírodě a celkově v celém mikroregionu.

  Zdroj: autorský text

   

   

     Nepřehlédněte