• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Město Plzeň vyvrací vážné obvinění starosty Malesic

  20.9.2022
  Andrea Jančová

  Zástupci VODÁRNY Plzeň, Správy veřejného statku města Plzně, společností STAVMONTA a ENVI-PUR na mimořádné tiskové konferenci města Plzně potvrdili, že není možné, aby se do Velkého boleveckého rybníka dostala jiná než upravená voda z řeky Berounky. Reagovali tak na lež, která se šíří na sociální síti, že město při zahájení provozu nového systému dopouštění rybníka  16. září použilo pitnou vodu odebranou z vodovodu.

  „Zkoušky technologie úpravny vody pro Velký bolevecký rybník probíhaly pod vedením dodavatele technologického vystrojení, firmy ENVI-PUR, a to v úterý 13. září a ve středu 14. září 2022. Během těchto zkoušek byla upravena voda z řeky Berounky (více než 200 metrů krychlových) a naplněna akumulační nádrž o objemu 15 metrů krychlových. Testováno bylo i čerpání do Velkého boleveckého rybníka. Od čtvrtka 15. září došlo z důvodu dlouhotrvajících dešťů k zakalení řeky Berounky a překročení povoleného limitu zákalu (30 NTU), při kterém je technologie z bezpečnostních důvodů odstavena. V pátek 16. září dokonce tato hodnota překročila 100 jednotek zákalu NTU.

  V pátek tak technologie nemohla být spuštěna, ale do Velkého boleveckého rybníka byla čerpána upravená říční voda z testování a zprovozňování technologie úpravny vody z předchozích dní. V žádném případě se nejednalo o pitnou vodu z vodovodního řadu,“ potvrdili provozní ředitel VODÁRNY Plzeň Josef Máca a technický ředitel a jednatel společnosti ENVI-PUR Milan Drda. To, že ani není technicky možné, aby se do potrubí vedoucího přečištěnou říční vodu z úpravny do rybníka dostala pitná voda z vodovodu, potvrdil i jednatel společnosti STAVMONTA Milan Leška.

  Na mimořádné tiskové konferenci byl předložen také protokol o zkouškách, tedy rozbor vody pouštěné do Velkého boleveckého rybníka. Z něj vyplývá, že se jedná o upravenou říční vodu. Dokazují to dva parametry, a sice hodnota pH a hodnota barvy, které by v případě použití pitné vody z vodovodu byly jiné.

  Lež o použití pitné vody odebrané z vodovodu zveřejnil na svém sociálním profilu starosta devátého městského obvodu Plzeň-Malesice Aleš Tolar. Město Plzeň jej vyzvalo a znovu opakovaně vyzývá k odstranění příspěvku, dále k tomu, aby se zdržel šíření obdobných nepravd a aby se omluvil. „Domnívám se, že dané lži zasahují do dobré pověsti města Plzně. Abychom si zachovali dobrou reputaci, tak musíme reagovat,“ uvedl primátor Pavel Šindelář. Ten před novináři zdůraznil i to, že pokud by město do Velkého boleveckého rybníka pouštělo jinou než z Berounky upravenou vodu, porušovalo by tím povolení, které k danému systému má, a dopouštělo by se protiprávního jednání. „A to odmítám,“ dodal Šindelář.

  Zdroj :vz, TK Magistrát města Plzně  Nepřehlédněte