• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Milínem ohleduplně, přes obec je sveden obchvat

  7.6.2023
  Martin Solar

  V souvislosti s výstavbou dálnice D4 směrem na jih Čech je od 1. června svedena doprava z původní trasy na objížďku, která vede obcí Milín. Na otázky týkající se problémů, která tato objížďka přinese občanům obce i řidičům, odpovídal starosta obce Vladimír Vojáček.

  Pane starosto, někde jste se zmínil o tom, že vám to léto „pěkně“ začíná. 

  Byla to samozřejmě nadsázka. Skutečností je to, že od ranních hodin  1. června 2023 došlo k přesměrováním veškeré dopravy z D4 přes milínskou ulici 11. května.

  Máte představu kolik to bude vozidel?

  Dá se to odhadnout ze sčítání vozidel z předchozích let, v obou směrech projede celkem 12. až 14.000 aut denně. To znamená během celé doby uzavírky odhadem 2.500.000 aut.

  Dalo se nějak tomuto náporu zabránit?

  V podstatě ne. Objízdné trasy ve vzdálenosti jednotek kilometrů a komunikace a mosty, které by tuto zátěž unesly v rozumném dosahu nejsou.

  Na jakých opatřeních jste se tedy s dalšími subjekty dohodli?

  V uplynulých dvou měsících proběhla řada jednání, která měla vyjasnit opatření vedoucí k udržení bezpečnosti provozu na komunikacích. Podařilo se zabránit přesměrování další dopravy v řádu tisíců vozidel z komunikace I/19 Tábor – Plzeň, kdy měl být uzavřen provoz přes Mirovice a byla navržena objížďka přes Milín. S Policií ČR, oddělením v Milíně, tak i dopravním inspektorátem, Krajskou správou údržby silnic Středočeského kraje, provozovatelem autobusové dopravy a zhotovitelem stavby spol. DIVia byla několikrát konzultována další možná dopravně-inženýrská opatření. Například instalace značek tak, aby nedošlo kromě zahlcení ulice 11. května k neprůjezdnosti obytných částí obce v Milíně, Slivici a Konětopech. Obnovilo se vodorovné značení komunikací v problematických křižovatkách. Před vjezdem do obce dojde k instalaci velkoplošných plakátů, vyzývajících projíždějící řidiče k ohleduplnosti před vjezdem do obce.

  Milín má na velikost vaší obce poměrně naplněnou školu, řešíte i bezpečnost školáků?

  Máme nejen školu se značným nárůstem žáků, ale i plně obsazenou mateřskou školu. Celkem je navštěvuje přibližně 450 dětí a mládeže. Všichni z rodičů dostali informační leták týkající se bezpečnosti jejich dětí a výzvu i k jejich opatrnosti a trpělivosti v době, kdy své děti dovážejí do škol.

  Není to málo?

  Samo osobě by to málo bylo, ale dalším opatřením, na kterém jsme se se zainteresovanými shodli, je přítomnost osoby proškolené dopravním úřadem Městského úřadu Příbram, která bude dbát na bezpečnost při přecházení především školních dětí a mládeže v blízkosti zastávek v ulici 11. května, v časech, kdy přijíždí největší množství autobusů.

  Napadá vás něco na závěr?

  Chtěl bych vašim čtenářům, a to těm, kteří budou v následujícím půlroce projíždět Milínem, vzkázat, že velkým přínosem pro zvládnutí situace bude jejich trpělivost, opatrnost a leckdy i předvídavost, jak může reagovat někdo jiný. Popřeju nám všem pevné nervy, uvedený čas, ať přežijeme bez škod a úrazů a s nadějí, že komplikace 30. listopadu 2023 skončí.

  mil



  Nepřehlédněte