• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Míst na středních školách v Kraji Vysočina je dostatek

  26.2.2024
  Simona Knotková

  Kapacita středoškolských oborů, do nichž žáci končící základní vzdělávání podávali letos své přihlášky, se v Kraji Vysočina opět více přizpůsobila poptávce žáků a jejich rodičů.

  Kapacitu středoškolských oborů se podařilo navýšit díky společnému postupu všech zapojených aktérů. Zkraje podzimu loňského roku finišovala jednání zřizovatele, zastoupeného radním Kraje Vysočina Janem Břížďalou, zaměstnanci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelů středních škol s cílem zefektivnit oborovou soustavu středních škol zřizovaných krajem a nastavit jí tak, aby odpovídala aktuálně platným trendům a strategiím a také reálným možnostem škol.
  Jak řekl radní pro oblast školství, mládež a sport a informatiku a komunikační technologie Jan Břížďala: „Nabídka a kapacita některých oborů byla dlouhodobě zakonzervovaná a ustálená na číslech, která neodpovídala reálné poptávce uchazečů, potřebám společnosti ani skutečným možnostem zajištění vzdělávání ze strany škol. Zájmem kraje je nabízet dostatečné kapacity v oborech, jejichž absolventi jsou připraveni zvládat výzvy budoucnosti a najít v životě bez problémů i uplatnění. V letošním roce jsme předložili historicky největší balík změn v oborové struktuře středních škol, abychom dokázali zajistit požadované kapacity.“ Všechny změny byly administrovány tak, aby se včas promítly do DIPSY – nového elektronického systému pro přihlašování na střední školy. Od letošního září tak vznikne 1 121 míst v poptávaných oborech pro celkem 5 036 žáků devátých ročníků základních škol v kraji, kteří měli v letošním roce poprvé možnost podat si přihlášku prostřednictvím tohoto systému.

  Celkem je v Kraji Vysočina nabízeno středními školami v oborech s výučním listem a maturitou (bez nástaveb) 7 549 míst. Z toho 764 míst na gymnáziích (4letý obor včetně oboru se sportovní přípravou) a 390 míst na lyceích. Možnost studovat všeobecné a všeobecně odborné obory na čtyřletých gymnáziích a lyceích se týká 22,9 % žáků z populačního ročníku, postupně bude v průběhu následujících roku tento podíl dále růst. „Ve čtyřletém období budeme chtít podíl středoškoláků v gymnáziích a lyceích až zdvojnásobit, jelikož se dlouhodobě ukazuje, že absolventi těchto oborů jsou nejvíce adaptabilní a připraveni čelit výzvám budoucnosti,“ doplnil radní Jan Břížďala. Celkem 4 798 míst je v maturitních oborech všeobecného a odborného vzdělávání (bez nástaveb), tedy pro více než 95 % žáků populačního ročníku. Současně je dále nabízeno 526 míst v oborech 6letého a 8letého gymnázia pro žáky v 7. a 5. ročnících základních škol.

  Zdroj: Tisková zpráva Kraje Vysočina  Nepřehlédněte