Místo lomu ČSA u Mostu bude znova jezero. Vznikne prostor pro bydlení i podnikání

26.6.2021
Jan Štoll

Hnědé uhlí se tady těžilo už před rokem 1947, v místě bylo původně i Komořanské jezero. A to bude svým způsobem obnoveno. Jáma na napouštění už se postupně připravuje těsněním dna v místech, kde těžba skončila. Jak bude jezero nakonec velké, se nyní podle Lence řeší. „V současné době v plánech máme jezero, které by mělo být na kótě 180 metrů nad mořem, a mělo by mít rozlohu kolem 670 hektarů (zhruba dvojnásobné oproti nedalekému jezeru Most). Postupně se mění klima a všichni víme, že kóta 180 metrů nad mořem u neprůtočného jezera je neudržitelná, proto se nyní hledá optimální řešení,“ uvedl Petr Lenc, ředitel těžebních firem skupiny Sev.en Energy. Ta se nad rámec rekultivační povinnosti hlásí ke zodpovědnosti za dlouhodobý a udržitelný rozvoj oblasti.

Jezero bude využito částečně pro rekreaci obdobně, jako je tomu u dalších jezer vzniklých po těžbě hnědého uhlí, tedy Milada u Ústí nad Labem, Medard u Sokolova a Most, ale hlavně bude sloužit energetice.

Čistá energie

Budoucnost regionu staví Sev.en Energy na bezemisní výrobě energie. Plochy zasažené těžbou svým charakterem nejvíce vyhovují modernímu energetickému parku, který bude sdružovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů a akumulaci energie.

„Chybět samozřejmě nebudou fotovoltaické a větrné parky na výsypkách ani plovoucí fotovoltaika. Oproti jiným podobným projektům ten náš sází především na vodík. Výroba zeleného vodíku je pro nás v bezemisní energetice prioritou,“ dodal Lenc. Počítá se i s pěstováním biomasy pro energetické využití. Součástí projektu je také akumulace energie, bateriové úložiště a přečerpávací elektrárna.

Území, které transformací lomu ČSA vznikne, bude i příležitostí pro nové podnikatelské aktivity. Cílem je přilákat nové investory. Smart průmyslová zóna bude připravena pro moderní obory s vysokou přidanou hodnotou, tedy například nanotechnologie, datová centra či autonomní mobilitu. S dostatkem čisté energie a novou infrastrukturou.

„Od ostatních záměrů, které podobně jako náš cílí na nové ekonomické činnosti, se odlišujeme například tím, že máme připravený konkrétní projekt VEP Circular. Chceme vybudovat průmyslový závod na zpracování vedlejších energetických produktů, tzv. VEP. Jedná se o zbylé hmoty vznikající spalováním uhlí, které byly ukládány po desetiletí na výsypkách. Nyní můžou být díky moderním technologiím zdrojem cenných surovin pro další využití v průmyslových a chemických procesech,“ vysvětlil Lenc.

Produkce potravin

Projekt se zaměřuje i na produkci potravin, nepůjde ale o klasickou zemědělskou výrobou. „Významnou součástí projektu Green Mine je Solar Akvaponie. Zahrnuje vybudování komplexní moderní akvaponické farmy, jejíž součástí je chov a produkce ryb, skleníkové pěstování zeleniny a výroba energie,“ dodáva Lenc.

Výhodou Solar Akvaponie je uzavřený cyklus nezávislý na podmínkách vnějšího prostředí, který umožňuje při úspoře energií zkrácení produkčních cyklů, výrazné zvýšení výnosů na hektar a snižuje nároky na závlahu i celkovou údržbu. Střešní plochy skleníků budou osázeny fotovoltaickými panely, které vytvářejí dostatek energie pro  provoz farmy. Farma o rozloze pěti hektarů podle odborných odhadů vyrobí za rok produkci odpovídající 90 hektarů polí a 1 000 hektarů rybníků.

Moderní bydlení

Záměr počítá s vytvořením tří lokalit pro bydlení, z nichž jedna by mohla být pod Horním Jiřetínem, kde je hranice limitů těžby uhlí. Ty by měly být energeticky soběstačné a napojené na místní zdroje energie. Prostor v nově vznikajícím regionu, dostane také příroda. Rozsáhlé území se už postupně rekultivuje. Část zarůstá samovolně, a právě tyto plochy jsou podle přírodovědců velmi cenné. „Žijí tu velmi vzácné druhy, dokonce jsme objevili druh, který je 70 let považován v ČR za vyhynulý,“ řekla Markéta Hendrychová z České zemědělské univerzity. „Výsypky bohaté na tyto biotopy ubývají, proto jsme rádi, že by tady mohla část krajiny být ponechána volně přírodě,“ uvedla.

Celý projekt závisí na možnosti spolufinancování z dotací Evropské unie, především z Fondu pro spravedlivou transformaci a Modernizačního fondu.

Zdroj: TZ Sev.en Energy, ČTK


Témata:

Nepřehlédněte