Mnichovo Hradiště kdysi přišlo o sochu lidické růže. Na jaře se do města vrátí

26.10.2021
Fefík

Příští rok si budeme připomínat 80. výročí vypálení Lidic. Mnichovo Hradiště si toto jubileum připomene v kulisách zrenovovaného nároží ulic Lidické a Obránců míru. Minulé pondělí zde byly zahájeny plánované úpravy, které potrvají do jara příštího roku.

Vykácena bude stará zeleň, na místě bude ponechána jenom zachovalá lípa, která byla vysazena při příležitosti založení místní organizace Strany zelených v roce 1992 a je v zachovalém stavu, a některé břízy. Nová výsadba dřevin i osázení záhonu růžemi proběhne na jaře. Návrh úprav vzešel z pera městského architekta Jana Světlíka.

Zhotovitel na místo po zimě přivede elektřinu, odkryje a opraví šachtu pod vodotryskem včetně nádrže na vodu, postupně vydláždí trojice na sebe navazujících čtvercových podest, obnoví cestičky, osadí lavičky a odpadkové koše a na závěr na místo instaluje repliku lidické růže, která zdejší veřejný prostor zdobila do 90. let. Přestože její bronzový originál byl tehdy odcizen, v Turnově se podařilo přímo u autora plastiky Jaroslava Marka nalézt její formu – a tak byla růže odlita znovu.

Jak se rodilo naše výsadkové vojsko aneb Červené barety – meče armády hrot

 

Vodotrysk, kterému kovový květ dominuje, bude slavnostně spuštěn 6. června 2022. V noci bude dílo nasvícené a hlídat jej bude moderní zabezpečovací systém, jehož prostřednictvím bude vodní prvek ovládán.

V souvislosti s přípravami projektu vstoupilo město rovněž v jednání s Památníkem Lidice. Ředitel památníku Eduard Stehlík souhlasil, že Lidice poskytnou při obnově místa pomoc a Hradišti poskytnou štěp odrůdy růže z Lidic, jejíž květy kdysi v Lidické ulici kvetly. „Pro záhon před vodotryskem zajistíme keř z Růžového sadu míru a přátelství v Lidicích, aby se poselství původního záměru jeho vzniku znovu naplnilo,“ uvedl historik Stehlík.

Zdroje: Martin Weiss, Kamelot; web městaNepřehlédněte