Mníšecké spolky dostanou letos méně, než žádaly

17.2.2022
Táňa Pikartová

Zastupitelé totiž celkem pro činnost místních spolků a na podporu sportovních i volnočasových aktivit v letošním roce vyčlenili jen částku 1 250 000 Kč. Žadatelé však poslali na podporu svých letošních aktivit projekty za 2 315 915 korun.

Pro sport byla určena částka 695 000 Kč, volnočasové projekty dostaly 375 tisíc Kč, na investice bylo vyčleněno 180 tisíc Kč, z toho 100 tisíc na podporu sportu a zbytek na volnočasové aktivity.

V rámci transparentnosti byla do rozdělování finančních příspěvků opět zapojena Komise pro kulturu, sport a volný čas, která je v Mníšku poradním orgánem Rady města Mníšek pod Brdy. Všechny žádosti posoudila a navrhla rozdělení peněz mezi jednotlivé žadatele o dotace. Na základě jejího
doporučení pak se třemi úpravami navržené částky rada města odsouhlasila
a finálně je schválilo zastupitelstvo.

„Při hodnocení jednotlivých žádostí ve sportovní oblasti jsme postupovali
podle předem stanovených kritérií, která zohledňovala především počet
dětských členů spolků, rozsah jejich spolupráce s městem a dále potřebnost
projektů, které jednotliví žadatelé ve své žádosti představili,“ odůvodnila rozhodnutí o výši finančních příspěvků jednotlivým spolkům místostarostka Dana Dalešická, do jejíž gesce příspěvky a vůbec spolková činnost ve městě patří a dodala: „U volnočasových nesportovních aktivit jsme mohli, díky výši
alokované částky, uspokojit téměř všechny žadatele v plné výši.“

Z nejvyšších dotačních prostředků se mohou těšit jen dva mníšecké spolky. Jednak Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, který dostane dvě stě tisíc korun na nesportovní aktivity a sto tisíc korun na investiční akce a jednak Junák, český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy, který dostane osmdesát tisíc korun na volnočasové investiční akce.

„Peníze našemu fotbalovému klubu alespoň částečně pomohou na dílčí menší opravy,“ říká předseda fotbalového klubu Mníšek pod Brdy Josef Petráň a vyjmenovává, co všechno je potřeba na fotbalovém stadionu v letošním roce udělat: „Opravit je třeba podhledy na tribuně, fasádu, vyměnit okna, která jsou ze šedesátých let a tudíž ještě dřevěná, také vyměnit dveře a opravit kabiny hráčů, peníze nám samozřejmě nevystačí, tak si většinu prací uděláme sami nebo za peníze sponzorů.“

Junák, český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy použije dotaci především na dobudování svojí klubovny v Edenu. „ Ještě je třeba dodělat vnitřní části budovy a fasádu,“ doplňuje vedoucí střediska Roman Freisleben.

Větší částku získal i Spolek Rorejs, který bude mít na svoji činnost k dispozici dotaci ve výši šedesáti pěti tisíc korun, po padesáti tisících dostaly na volnočasové aktivity Rodinné centrum Essentia a Český svaz chovatelů, základní organizace Mníšek pod Brdy a na sportovní aktivity Element pohybu.



Nepřehlédněte