Modernizace tratě Praha-Smíchov – Radotín míří do finále

21.1.2022
Renata Říhová

Letošní rok bude znamenat pro stavbu mezi Prahou-Smíchovem a Prahou-Radotínem velké finále. Poslední část stavebních prací zde skončí během prosince. Modernizace bude mít značný dopad zejména na zlepšení dopravní situace v okolí velmi vytížené železniční trati na hranicích Prahy. Dojde k navýšení kapacity dráhy a ke zvýšení traťové rychlosti i bezpečnosti železničního provozu. Klasické soupravy budou moct dosahovat rychlosti až 130 kilometrů za hodinu, soupravy s naklápěcími skříněmi až 140 km/h. Součástí této stavby je také kompletní proměna stanice v Radotíně, kde se začne budovat i nová odbavovací hala. Celkové investiční náklady dosahují 3,6 miliardy korun, stavba je spolufinancována Evropskou unií z programu CEF.

Ke změnám dojde také na zastávce ve Velké Chuchli, která se přesouvá k tamnímu čtyřkolejnému přejezdu blíže k centru městské části. U krajních kolejí se budují vnější nástupiště s mimoúrovňovým přístupem podchodem. Vložením kolejových spojek zde navíc vznikne stejnojmenná odbočka. Dosavadní souběh dvou dvoukolejných tratí směřujících do Radotína od Krče a od Smíchova tak nahradí regulérní čtyřkolejná trať. Namísto samotného přejezdu ve Velké Chuchli se počítá s výstavbou nadjezdu, která bude součástí samostatné druhé etapy stavby.


Témata:

Nepřehlédněte