Most na Zavadilku v Berouně je po pěti měsících opět průjezdný

16.10.2017
Kamila Steinbachová

Most na Zavadilku byl oficiálně v pondělí 16. října po necelých pěti měsících opět zprovozněn. Původní devítiměsíční uzavírku se díky jednání zástupců Berouna podařilo snížit na polovinu.

„Rekonstrukce mostu na Zavadilku je velmi důležitá, protože se jedná o jedinou zdejší spojnici mezi centrem s jižní částí města a okolních obcí,“ uvedl starosta Ivan Kůs. Proto také byla rekonstrukce mostu pod drobnohledem občanů.

Oprava mostu měla svá specifika. „Na začátku probíhala pouze částečná uzavírka s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti. Po celou dobu byl také zachován průchod pro pěší. Dalším specifikem byla nutná koordinace prací se stavbou na železniční dráze,“ konstatovali zástupci společnosti PORR, která rekonstrukci prováděla.

Most, který je v majetku Středočeského kraje, prošel důkladnou opravou, která zahrnovala frézování vozovek, odstranění mostního příslušenství a říms, sanaci spádového betonu, nové mostní římsy, mostní vybavení, úpravu trakčního vedení pod mostem, položení nového povrchu i úprav chodníků.  Nyní budou probíhat sanace spodní stavby mostu a dokončovací práce. Ty už ale podle slov zástupců společnosti PORR provoz na mostu neovlivní.

Obyvatelé mohou vracet parkovací karty

„Obyvatelé, kteří využili možnosti a po dobu uzavírky nechávali své vozy na parkovišti P+R pod dálničním mostem, mohou nyní odevzdávat parkovací karty a bude jim vrácena záloha,“ vzkázal místostarosta Michal Mišina. Karty je možné odevzdat v pondělí v úředních hodinách v budově Policie ČR v Tyršově ulici.

A jedna zajímavost závěrem. Starosta Berouna Ivan Kůs prozradil, že most na Zavadilku bude mít od příštího roku jméno. Pojmenován bude podle německého partnerského města Goslar. „Slavnostní přejmenování se uskuteční příští rok v rámci Dnů evropského dědictví za přítomnosti zástupců města Goslar,“ dodal Ivan Kůs.Nepřehlédněte