• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Muž uklouzl na zmrzlém chodníku. Zažaloval město

  23.11.2023
  Simona Knotková

  Město Hradec Králové uspělo u Nejvyššího soudu (NS) ve sporu s mužem, jenž se v roce 2014 zranil poté, co uklouzl na chodníku pokrytém ledovkou. Vysoudil odškodnění více než 100 000 korun.

  NS ale upozornil na to, že ledovka se tehdy tvořila v celém městě, varovali před ní meteorologové i média. Nešlo tedy o závadu ve schůdnosti, se kterou zákon o pozemních komunikacích spojuje objektivní odpovědnost vlastníka komunikace za případnou újmu. Verdikt je dostupný na úřední desce. Znovu bude rozhodovat Okresní soud v Hradci Králové.

  „Závadou ve schůdnosti může být jen takový úsek (místo) komunikace, který se svou nekvalitou vymyká obecnému stavu natolik, že jej uživatel není schopen rozlišit a upravit způsob chůze tomuto nenadálému nebezpečí,“ stojí v rozsudku.

  „Jestliže žalobce uklouzl na ledovce, která se tvořila v celém městě, pak nemůže jít o nenadálou a nečekanou změnu stavu chodníku, na kterou se nemohl připravit a účinně na ni reagovat, což platí tím více, když výstraha před ledovkou byla veřejnosti známa,“ pokračuje rozhodnutí.

  Muž se zranil 1. prosince 2014 odpoledne před poštou. V Česku tehdy kvůli ledovce zkolabovala doprava, hlavně na železnici a v Praze a Brně, kde namrzlé troleje zastavily tramvaje. Ledovka na silnicích výrazně zvýšila počet nehod. Problémy byly v podstatě na celém území státu, někde silničáři vyhlásili kalamitní stav.

  Spor zraněného muže s městem Hradec Králové má složitý vývoj. Žalobu, kterou se domáhal bolestného a náhrady ušlého výdělku, nejprve okresní soud zamítl. Krajský soud v Hradci Králové však dospěl k závěru, že město nese odpovědnost za škodu podle zákona o pozemních komunikacích, protože nedokázalo zajistit chodcům bezpečný pohyb, ačkoliv to mohlo být v daných podmínkách obtížné. Okresní soud proto napodruhé žalobě vyhověl.

  Nyní se spor vrací znovu na začátek. U nejvyšší instance se problematikou zabýval velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia. Upozornil zároveň na související právní úpravu subjektivní odpovědnosti za újmu podle občanského zákoníku. Okresní soud by se tak měl dále zabývat tím, zda město řádně plnilo povinnost údržby komunikace. Stejně tak ale musí zohlednit i to, zda si újmu zcela nebo částečně nezpůsobil sám poškozený.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte