Muzeum Hořovicka představuje betlémy pocházející ze zdejšího regionu

26.11.2021
Táňa Pikartová

Komorní výstava přibližuje dlouhou tradici započatou už ve 13. století živým betlémem Františka z Assisi, který v italské Umbrii znázornil biblický příběh narození Krista lidem z okolí městečka Greccio.

V Čechách se první jesličky objevily v kostele sv. Klimenta v Praze, a to o Vánocích v roce 1560, zásluhou jezuitů. V období vlády Josefa II. dochází v duchu osvícenství k zákazu stavění betlémů v kostelích, ale na druhou stranu se tím tato díla přesouvají do privátních měšťanských a šlechtických salónů a později dochází k rozvoji lidového betlemářství, a to v 19. století.

Vytvořené betlémy často reflektují regionální podmínky, orientální kulisa jesliček a palem je nahrazena českou vesničkou či městem včetně významných architektonických prvků jako jsou chalupy, náměstí nebo zámek. Objevují se také kromě tradičních pastýřů další řemeslníci, například horníci, rybáři, truhláři, skláři, dřevorubci a hudebníci.

Ve 20. století dochází k variabilitě materiálů používaných k výrobě betlémů, ke dřevu se přidává papír, objevují se skleněné či keramické betlémy, perníkové či reklamní. Rozšiřuje se také vizuální ztvárnění betlémského námětu, začíná sériová výroba tištěných archů s návrhy Mikoláše Alše nebo Josefa Lady, vystřihovacích nebo rozkládacích betlémů.

 Nepřehlédněte