Mykologové: Kvalitní hospodaření na krkonošských loukách pomáhá i houbám

21.4.2021
Fefík

Monitoring hub probíhá v krkonošských lesích pravidelně už několik desetiletí a to pod vedením Rostislava Fellnera a Jaroslava Landy z České mykologické společnosti. Význam dlouhodobého monitoringu hub spočívá především ve skutečnosti, že houby patří mezi velice citlivé indikátory vzdušného znečištění a narušení stability jejich hostitele – lesa. Dlouhá léta byly houby zkoumány především jako ukazatel snižování emisí oxidu siřičitého, které sledujeme od 90. let, uvedl Radek Drahný ze Správy KRNAPu.

V posledních letech se výzkum zaměřuje i na houby nelesních stanovišť. Příkladem těchto biotopů mohou být pro Krkonoše typické druhově bohaté horské louky a luční enklávy hostící celou řadu chráněných druhů.

Rekonstrukce bývalého kláštera ve Vrchlabí nabrala zpoždění. Na vině je covid i spodní voda

Překvapivým nálezem tady je houba druhu Entoloma violaceozonatum. Vzhledem k dosavadní absenci českého názvu a fialově modravé „kruhatosti“ povrchu klobouku mykologové Fellner a Landa navrhli české druhové jméno závojenka kruhatá. Tento druh byl poprvé popsán v roce 1992 na vápnitých půdách estonského ostrova Saaremaa. Dosud byl dále doložen pouze ve Švédsku, Norsku a Rakousku. Nově se mezi tyto lokality řadí i krkonošské Paseky nad Jizerou.

V rámci monitoringu byly zaznamenány nálezy několika druhů, které jsou v Červeném seznamu hub ČR dlouhodobě vedeny jako nezvěstné (pravděpodobně vyhynulé). K nim patří třeba velmi vzácná kyjanka zakouřená (Clavaria fumosa), všeobecně ohrožený druh. Našla se v posledních letech na české (Dolní Dvůr nebo přírodní památka Slunečná stráň) i polské straně Krkonoš, také v Orlických horách a na Liberecku.

Správa KRNAP dlouhodobě podporuje péči o horské louky vlastními zásahy a zejména obnovou horského hospodaření ve spolupráci s místními zemědělci i vlastníky pozemků. Kvalitní péči o louky usnadňují dotace ministerstev životního prostředí a zemědělství a Operačního programu Životní prostředí.Nepřehlédněte