• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Na dálnici D4 začaly opravy

  11.10.2022
  Táňa Pikartová

  Rekonstrukce se týká tři a půl kilometru dlouhého úseku.  Stavební práce by měly skončit 6. listopadu. Sjezd do Mníšku bude do téhož data uzavřen.

  Objízdná trasa pro Mníšek pod Brdy je vedena směrem na Řitku, výjezd na dálnici D4 ve směru na Strakonice je veden směrem na Kytín.

  Doprava po dálnici D4 bude po celou dobu rekonstrukce vedena v obou směrech, teyd na Strakonice a na Prahu, střídavě stávajícími pruhy a provizorními pruhy.

  Nájezd na dálnici D4 ve směru na Prahu a sjezd ve směru od Strakonic zůstává otevřen. Je však třeba zvýšit na tomto úseku dálnice D4 pozornost, protože Ředitelství silnic a dálnic bude provoz na dálnici upravovat dopravním značením podle aktuálních potřeb.

  Při rekonstrukci dálnice D4 dojde k opravě povrchu a odvodnění pravého jízdního pásu dálnice ve směru na Strakonice. Kromě opravy vozovky dojde i k čištění nezpevněných krajnic, jejich případnému rozšíření a úpravě do předepsaného sklonu a zpevnění asfaltovým recyklátem. Vyčistí se a opraví i stávající odvodňovací zařízení, tedy žlaby podél vozovky, příkopy, vpusti, přípojky i propustky.

  V rámci rekonstrukce je také plánované prodloužení odbočovacího a připojovacího pruhu v místě příjezdu na Mníšek pod Brdy, v maximální možné délce, také oprava a doplnění bezpečnostního zařízení jako jsou svodidla a směrové sloupky a konečně také úprava a obnova svislého dopravního značení a nového vodorovného dopravního značení.

  Rekonstrukce dálnice D4 v okolí Mníšku pod Brdy však nepřinese motoristům, kteří dálnici využívají a obyvatelům města, bohužel, jen pozitiva.

  Velkým problémem pro Mníšek je zrušení autobusové zastávky ve směru na Strakonice s názvem Mníšek pod Brdy, závod, která se už prý obnovovat nebude.

  Město se zrušením zastávky bez náhrady zásadně nesouhlasí, starostka Magdalena Davis už jednala opakovaně s Ředitelstvím silnic a dálnic, s ministerstvem dopravy, stejně tak i s dopravními společnostmi ROPID a IDSK. Zatím bez pozitivního výsledku. Zásadním důvodem k zachování autobusové zastávky v zálivu dálnice je fakt, že tady staví autobusy, kterými jezdí lidé vra vracející se z práce z Praze a také školáci, kteří jezdí do Dobříše a do Příbrami.  Nepřehlédněte