• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Na Invalidovně se představí třeba voltižéři z napoleonských válek

  11.6.2024
  Aleš Pohořal

  Akci, ve které se přenesete do historie i například do napoleonských válek, pořádá městská část Praha 8 pod názvem Vojáci v Invalidovně.

  V pátek 14. června začíná tato akce v historické Invalidovně Storytellingem s vojáky. Na nádvoří potemnělé Invalidovny se můžete zaposlouchat do poutavých příběhů voltižérů 18. řádového pluku (voltižér bylo označení pro vojáka elitních harcovnických pěších jednotek francouzské armády založených v roce 1804 Napoleonem Bonapartem). Od 19.30 do 20.30 a od 21 do 22 hodin. Poslechněte si příběhy o jejich živo­tě o jejich tajných přáních a přeneste se na hodinu o dvě století zpět.

  Jako za Napoleona

  Hlavní program je pak připraven na soboru 15.června. Například od 9. do 9.30 můžete zažít atmosféru napoleonských válek a třeba zjistit, co pro vojáka znamenala v té době služba, nebo poznat vojenskou hierarchii.

  Zajímavý je ale i další program, tak jen pár tipů. Můžete se třeba nechat provést vojenským ležením jeho velitelem a popovídat si s vojáky v dobových kostýmech.

  Pokud by vám to nestačilo, je také připravena ukázka dobové ambulance a lazaretu, což vás určitě nadchne. Můžete se podívat, jak vypadal lazaret gardového námořnictva a jakým způsobem se prováděly operace po bitvě. A určitě zaujme také prezentace tehdejší vojenské výzbroje a výstroje.

  Poznáte zblíz­ka, co vojáci nosili na tažení a jak se výzbroj lišila v různých podmínkách. Podíváte se do stanů z dob napoleonských válek a zjistíte, jaké činnosti vykonávali vojá­ci ve volném čase. Nebude chybět ani ukázka vojenských ma­névrů a dozvíte se i to, co dělali vojáci po válce. A to není všech­no. Dozvíte se také, jaký byl život v Invalidovně.

  Věnec pro hraběte

  Od 17.30 se bude klást věnec na památku Petra Strozziho, hraběte ze Schrattenthalu, šlech­tice, který sehrál významnou roli v historii Invalidovny a zemřel 6. června 1664. V době fungování ústavu si den jeho úmrtí každoročně připomínali nejen invalidé, ale i zaměstnanci Invalidovny. Letos si tuto událost a její 360. výročí připomenou položením věnce, který se bude se po celou dobu konání akce vyrábět v tvořivém dětském koutku. V něm se mohou děti mimo jiné zabavit i dřevěnými skládačkami různých obtížností s motivem Invalidovny.

  Barokní skvost

  Budova Invalidovny v pražském Karlíně představuje skvost české barokní architektury. Byla projektována podle vzoru pa­řížské Invalidovny v letech 1731–1737 pro ubytování válečných invalidů. Realizována však byla pouhá devítina původního návrhu. Základní koncept Invalidovny byl vytvořen a schválen u císařského dvora ve Vídni a patří mezi nejvýznamnější stavby předního českého barokního archi­tekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, provedené v jeho vrcholném tvůrčím období ve 30. letech 18. století.

  Stylově vhodným způsobem kombinuje vojensko-erární charakter stavby inspirovaný římskou antickou architekturou s monumentálním severním průčelím. Toto reprezentativní průčelí palácového typu představuje zajímavý a specificky český ohlas oficiálního „imperiálního“ stylu doby vlády císaře Karla VI. Habsburského. Jako možný zdroj inspirace pro pražskou Invalidov­nu mohl sloužit kromě pařížské Invalidovny i komplex El Escorial španělského krále Filipa II. v Madridu.

  Sociální nadace

  S ohledem na plánované rozměry se mělo jednat o jakési ma­lé soběstačné městečko a v případě, že by pražská Invalidovna byla dostavěná, patřila by spolu s proslulou pařížskou předchůdkyní k největším invalidovnám v Evropě. Ovšem i přesto, že dostavěna nikdy nebyla, patří provedená část k největším barokním areálům nejen v Praze, ale i v celých Čechách. Představuje funkčně i provozně promyšlený a plnohodnotný stavební celek. K novátorským řešením patří vlastní mezonetové obytné jednotky pro invalidy, velkorysost společných prostor, především komunikací včetně schodišť.

  Josef Sudek

  Invalidovna představuje vedle kvalitní stavební konstrukce a architektury rovněž nejstarší ukázku sociální nadace tohoto typu pro vojenské invalidy v českých zemích. Svému účelu sloužila až do doby první republiky. V tomto kontextu je spojena i s působením předního českého fotografa a vojenského vysloužilce Josefa Sudka ve dvacátých letech 20. století. V květnu 1916 byl Sudek během bojů na italské frontě zasažen granátem a přišel o pravou paži, kterou mu amputovali lékaři ve Štýrském Hradci. V letech 1922–1927 žil na pražské Invalidovně, kde se na státní útraty rekvalifikoval na profe­sionálního fotografa. Zde vznikl cyklus Z Invalidovny připomínající žánrové malířství 19. sto­letí a představuje mj. zajímavou son­du do sociálního života zdejších rezidentů.  Nepřehlédněte