• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Na pozemcích města se v okolí Dobříše stavět nebude

  16.1.2023
  Jan Štoll

  Lidé v Dobříši na Příbramsku se v referendu vyslovili proti další zástavbě v okolí města. Na všechny tři otázky týkající se omezení výstavby lidé odpověděli kladně. Plebiscitu se zúčastnilo 3688 z celkového počtu 6784 oprávněných voličů, tedy 54,36 procenta. Místní referendum je platné a jeho výsledky jsou závazné.

  „Navrhovatelé a zástupci přípravného výboru docílili svého záměru, obyvatelé přišli v hojném počtu a hlasovali. Takže teď je na zastupitelích, aby změny, které byly odhlasované a jsou platné, propsali do změny územního plánu,“ řekl starosta Pavel Svoboda (za ODS a nezávislí). Vedení města s vypsáním referenda nesouhlasilo, podle Svobody je však potřeba výsledek respektovat. „Obyvatelé se rozhodli, že takto to chtějí, a je na nás politicích, abychom respektovali vůli obyvatel,“ dodal.

  Lidé odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby zastupitelstvo bez zbytečných odkladů schválilo změnu územního plánu, která v oblasti Brodce vyjme ze zastavitelných ploch parcely ve vlastnictví města s výjimkou pozemku, který je zařazen do plochy využitelné pro občanské vybavení. Kladně odpovědělo téměř 66 procent hlasujících, opačný postoj mělo 27 procent.

  Další otázka zjišťovala, zda má zastupitelstvo zachovat v územním plánu takzvané zásady etapizace, tedy zda se na dalších místech má začít stavět až poté, co bude zastavěno 85 procent plochy rozestavěných lokalit. V tomto případě odpovědělo kladně 68 procent hlasujících a záporně 25 procent.

  Poslední dotaz zjišťoval, zda má územní plán Dobříše vylučovat rozšíření možnosti zástavby v okolní krajině oproti současnému stavu v oblastech, které jsou k dnešnímu dni nezastavěným územím. Kladně odpovědělo 68 procent, záporně téměř čtvrtina hlasujících.

  Brodce, místo procházek

  Významnou část pozemků v Brodcích vlastní město. Jedná se především o stavební pozemky a cesty a jeden pozemek pro občanské vybavení, pro budoucí hřiště. Ostatními vlastníky jsou až na výjimky fyzické osoby. Lokalita Brodce je podle územního plánu z roku 2003 rozdělena do několika částí. V jedné z částí tohoto území stojí již řadu let chaty, které využívají jejich majitelé jako rekreační objekty. V další části je více než 40 chat, z nichž některé jsou obývány i celoročně. Od roku 2003 se však v lokalitě nacházejí i další plochy představující téměř výhradně pozemky stavební. A právě tyto pozemky budily v posledních letech mezi lidmi v Dobříši velké emoce. Územní plán určující pozemky pro výstavbu byl schválen v Dobříši již tedy před 20 lety. V roce 2010 rozhodlo zastupitelstvo schválením nového územního plánu, že pro tuto lokalitu bude zpracována územní studie, která měla podrobněji specifikovat uspořádání budoucí výstavby. Ta byla nakonec dokončena až na začátku roku 2022 a stala se tak součástí územně plánovací dokumentace města. Studie na většině pozemků města definuje pozemky jako veřejně přístupnou zeleň. Pozemky soukromých vlastníků zůstaly zastavitelné, s charakterem individuální bydlení v rodinných domech. Výjimkou jsou 3 stavební pozemky jednoho majitele, který sám podal žádost o změnu územního plánu, aby jeho pozemky byly změněny na nezastavitelné.

  Zastupitelé v minulosti návrh na vyhlášení referenda neschválili. Svoboda už dříve uvedl, že tyto záležitosti řeší územní plán, a navržené otázky označil za nedostatečně srozumitelné. Navrhovatelé se však obrátili na Krajský soud v Praze, který dal jejich požadavku za pravdu. Město proti rozhodnutí podalo kasační stížnost, Nejvyšší správní soud ji ale zamítl.

  Sto/ČTK  Nepřehlédněte