Na severním okraji Slánska jsou Šlapanice. Zdejší rybník byl kdysi i sadem

4.2.2021
Táňa Pikartová

Obec Šlapanice se skládá ze dvou místních částí, Budeničky a Šlapanice, které se v historických pramenech připomínají v roce 1318. Zmínka o Šlapanicích je zachována v přídomku Maršíka ze Šlapanic, jen díky tomu, že byl tento chlapík v témže roce pohnán k soudu Dykéřem z Kvíce.

Budeničky se v písemných historických pramenech připomínají také v roce 1318 v přídomku Záviše z Budenic, který svědčil v jedné listině Břetislava z Rýzmberka. Budenice koupil pražský biskup Jan IV. z Dražic a v roce 1344 je připojil k nadání špitálu při klášteře augustiniánů-kanovníků v Roudnici. Roudnickému klášteru patřila i ves Šlapanice.

Na Slánsku jsou místem častých výletů Zlonice

Z významných historických osobností můžeme tak jmenovat Marii Charlottu Kinskou, která nechala v roce 1751 vybudovat velikou sýpku, Čertův mlýn na obilí, která stojí dodnes u silnice ze Šlapanic do Budeniček. Na návsi v obci Šlapanice byl v roce 1853 položen základní kámen na vystavění kapličky sv. Floriána a kněžna Vilemína Kinská darovala na jeho stavbu, která přišla na
1 087 zl stavivo a oltářní obraz. Slavnostní posvěcení se konalo 7. května roku 1854. Kinští byli ve Šlapanicích vrchností až do ukončení patrimoniální správy, kterou v roce 1850 nahradila správa státní

Velmi zajímavou a dá se říci, že výjimečnou historii má zdejší Šlapanický rybník, dříve Červený rybník, který se rozkládal na 7 ha. Vybudován byl v roce 1750 a o dvaadvacet let později byl vypuštěn a místní tady zřídili unikátní sad. Vysázelo se zde sedm set míšeňských jabloní, v roce 1820 ještě dalších šest set jabloní, přes sto hrušní a skoro tisíc švestek. Ovoce se vyváželo do ciziny, hlavně do Ruského  Petrohradu. V sedmdesátých letech tady byl znovu vystavěn rybník, který dnes slouží hlavně k rybolovu, odpočinu a koupání.

 Nepřehlédněte