• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Nádraží v centru Jihlavy se promění v moderní terminál

  8.4.2024
  Simona Knotková

  Správa železnic vypsala tendr na komplexní rekonstrukci městského nádraží v Jihlavě.

  Ve spolupráci s radnicí zde vznikne centrální dopravní terminál. V rámci stavby se zcela změní konfigurace kolejiště, vybuduje se nový podchod a stávající nádražní budovu nahradí novostavba. Výsledkem bude moderní přestupní uzel sloužící jako klíčový bod pro veškerou osobní dopravu v regionu.

  „Stanice Jihlava město je strategicky umístěná v blízkosti centra, což nás motivovalo k ambicióznímu cíli – proměnit ji v hlavní dopravní uzel krajské metropole s potenciálem budoucího propojení s vysokorychlostní tratí mezi Prahou a Brnem. Zúžení kolejiště nám současně umožní uvolnit plochy pro rozvoj městské infrastruktury a stavbu centrálního dopravního terminálu,“ uvádí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

  Z městského nádraží v Jihlavě vznikne moderní dopravní terminál regionálního významu. „Cestujícím zajistí pohodlný přestup mezi osobní železniční, linkovou autobusovou a městskou hromadnou dopravou s odpovídajícím napojením na pěší, cyklistické a automobilové trasy,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška.

  V plánu je úprava přednádražních prostor, vybudování nového trakčního vedení, zastávek MHD a linkové autobusové dopravy, pozemního parkoviště P+R s 68 místy a komunikace podél terminálu propojující jeho části včetně okružní křižovatky. Součástí projektu je i nové veřejné osvětlení a komunikace pro pěší, počítá také se zastávkami náhradní dopravy a rozšířením veřejné zeleně.

  Dvě nově vybudovaná nástupiště přinesou bezbariérový přístup a komfortnější, pohodlnější i rychlejší nástup do vlaků. Cestující se dostanou na nástupiště bezpečně podchodem, který bude končit za kolejištěm, což umožní jeho budoucí vyústění až do Mostecké ulice. Příchod k vlakům bude po schodištích, které doplní výtahy.

  Nová nádražní budova nabídne dvě podlaží. V prvním bude sloučená odjezdová a příjezdová hala. Plocha sloužící ke krátkodobému čekání se vybaví příslušným mobiliářem. Ve druhém podlaží pak bude samostatná čekárna pro přestupující cestující.

  Součástí stavby bude rovněž instalace nových informačních panelů a úprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Provoz vlaků se bude řídit ze stanice Jihlava, kde se již v předstihu vybudovalo řídicí pracoviště.

  Celkové investiční náklady připravované akce dosahují výše 1 754 527 446 Kč. Nabídková cena stavebních prací je pak v rámci vypisované zakázky na zhotovitele rekonstrukce limitována částkou 1 507 198 024 Kč bez DPH.

  Realizace stavby Modernizace ŽST Jihlava město je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027.

  Zdroj: Město Jihlava  Nepřehlédněte