Nemocnice v Mladé Boleslavi buduje novou krevní banku

11.12.2021
Fefík

Klaudiánova nemocnice začala s budováním nové krevní banky hematologicko-transfuzního oddělení. Ta vzniká ve třetím patře pavilonu C a bude navazovat na laboratoře a odběry krve.

Krevní banka bude sloužit pro uskladnění krevních derivátů od dárců nemocnice i externích dodavatelů. Zároveň krevní banka zajišťuje přípravu a vydávání transfuzních přípravků dle aktuální potřeby jednotlivých oddělení, což zajišťuje nepřetržitá služba.

Rekonstrukce spočívá v úpravě dispozičního řešení, výměně podlah, elektroinstalací, úpravě vzduchotechniky a instalaci speciálního chladicího zařízení pro uskladnění krevních derivátů dle požadavku SÚKL. Dále bude pořízeno nové vybavení prostor pracovními linkami, zdravotnickou technikou i nábytkem pro zázemí personálu,“ uvedla Helena Kocmanová, zástupkyně ředitele pro provoz.

Celkové náklady dosáhnou 9 milionů korun. Předpokládaný termín dokončení je začátek února.

Zdroj: BoleslavanNepřehlédněte