Netýrejte konopišťského medvěda, žádá petice ochránců

5.11.2022
Redakce

Dochází na státním zámku Konopiště k týrání zvířat? Podle ochránců zvířat ano, a jeho obětí má být místní dlouholetá atrakce, 16letý medvěd himalájský jménem Jirka. Petice požadující zásah už má přes dva tisíce podpisů. Zámek jakékoliv špatné zacházení se zvířetem odmítá.

Petice, iniciovaná pražskou skupinou organizace OBRAZ – Obránci zvířat, má dva požadavky. Jednak, aby zámek medvědovi Jirkovi zvětšil jeho výběh, a také aby se zavázal, že už nikdy medvědy na zámku chovat nebude. Za měsíc od zveřejnění petice nasbírala přes 2300 potvrzených podpisů.

Obránci Jirky argumentují, že v přirozeném prostředí má medvěd teritorium o rozloze zhruba 400 km2, ale výběh na Konopišti poskytuje jen asi 200 m2. „Tyto nevhodné podmínky vedou u divokého zvířete k frustraci, která se projevuje tzv. stereotypním chováním, tj. neustále opakujícími se pohyby, např. točením hlavou či chozením sem tam ve stejných vzdálenostech,“ uvádí Tereza Trejtnarová z organizace OBRAZ a dodává, že si těchto projevů údajně všimlo i mnoho návštěvníků zámku.

„Rozhodně odmítám, že by Jirka u nás jakkoliv trpěl. Musíte si uvědomit, že nejde o divoké zvíře. Narodil se v zajetí, v přírodě by nepřežil, například si neumí hledat jídlo. ZOO Lešná, která nám sem Jirku poslala, podmínky chovu, včetně podoby výběhu, schválila. My jsme od té doby výběh ještě podstatně zvětšili. Jirka navíc užívá všechny vnitřní prostory, které tu historicky byly zbudovány pro vyšší počet chovaných medvědů,“ odmítá obvinění ochránců zvířat Jana Sedláčková, kastelánka Konopiště.

Medvěd Jirka je posledním z dlouhé řady konopišťských medvědů. Narodil se v roce 2016 ve zlínské zoo a na Konopišti žije od roku 2011. Brzy se stal velkou atrakcí pro návštěvníky zámku. Jeho fanoušci mu dokonce provozují i vlastní facebookovou stránku, láká na něj i státní agentura CzechTourism. V souvislosti s jeho zdravotním stavem se ale dosud mluvilo spíše o tom, že díky prvotřídní péči a výživě váží už přibližně 150 kilogramů.

Ovšem o zvětšení jeho výběhu se nemluví poprvé. Veřejnou sbírku na získání prostředků na rozšíření výběhu a také udržení chovu medvědů na Konopišti dlouhodobě pořádá občanské sdružení Konopišťský medvěd. Již v roce 2017 bylo na účtu sbírky přes 200 tisíc korun. Výběh sice prošel úpravou, jeho velikost se ale podstatně nezměnila.

Na to upozorňuje i aktuální petice. „Zámek Konopiště vybral finance od veřejnosti pro zvětšení jeho výběhu, k tomu však nedošlo. Navíc není technicky těžké tento výběh zvětšit, tudíž nic závažného zvětšení výběhu nebrání,“ uvádí se v ní.

Z informací zámku Konopiště vyplývá, že projekt většího výběhu stále není u ledu. „V současné době probíhají práce na rozšíření výběhu do prostoru severozápadního příkopu (již bylo realizováno ohrazení podél celého příkopu a vyprojektován prostor, určený pro přilehlý výběh),“ uvádí se na stránkách zámku.

Chov medvědů býval oblíbenou kratochvílí české šlechty. Dodnes fungují medvědária na hradech a zámcích například v Berouně, Točníku, Náchodě nebo v Českém Krumlově. Na Pražském hradě bylo medvědárium ještě v 50. letech, ovšem to bylo založeno pro ruské  medvědy, které prezident Masaryk dostal v roce 1919 od legionářů.

Chov medvědů na zámku Konopiště má více než staletou tradici. Prvního medvěda tam přivezli z Budapešti už v roce 1891. Ubytoval se v medvědinci v podzámčí, o dva roky později tam žilo už devět medvědů hnědých. Teprve arcivévoda František Ferdinand d‘Este na Konopišti vybudoval medvědí výběh v hradním příkopu. A právě tam dnes žije medvěd Jirka.

Podle ochránců zvířat, na které se odvolává OBRAZ i zmíněná petice, je chov medvědů v zajetí malých zámeckých medvědárií zastaralou tradicí, která nemá v moderní společnosti opodstatnění. Proto požadují, aby se vedení Státního zámku Konopiště zavázalo, že medvěd Jirka bude posledním medvědem, který zde bude chován.

„To je složitější otázka. Nám se každou chvíli ozvou ze Slovenska či Beskyd, jestli bychom si nějakého medvěda nemohli vzít, protože zoologické zahrady už jsou přeplněné. Je třeba vzít v potaz, jaká je pro to zvíře alternativa, když se nedostane alespoň na takové místo, jako je to naše,“ odpovídá kastelánka Sedláčková.

broNepřehlédněte