Nový projekt Plzeňského kraje má pomoci zadržet vodu v krajině

6.7.2022
Andrea Jančová

Nový projekt Plzeňského kraje Zdravá krajina má pomoci zadržet vodu v krajině, revitalizovat vodní toky, obnovit prameniště a staré polní cesty a celkově zlepšit stav krajiny a její funkce. S krajem se na tom podpisem memoranda dohodly Biskupství plzeňské a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. 

„Naše krajina se nenachází v dobrém stavu, byla odvodněna a ztratila mnoho biotopů. Vodu jsme svedli do koryt řek, které jsme vybetonovali, vykamenovali a narovnali. Dnes je voda v přírodě nejvzácnější komoditou,“ uvedl náměstek hejtmana Josef Bernard (STAN). Podle něj se musí krajina změnit tak, aby se vracely remízky, tedy místa mezi poli a polními cestami, kde člověk nechá přírodu volně působit, aby v ní mohly žít různé živočišné druhy.

Kraj podle vedoucího krajského odboru životního prostředí Martina Plíhala pokračuje ve snaze „ozdravit“ krajinu v regionu, ale kroky se neobejdou bez vlastníků pozemků. „Jde například o rozdělovací pásy na polích, revitalizaci vodních toků, obnovu pramenišť a mokřadů, protierozní pásy, obnovu polních cest včetně doprovodné výsadby. Neméně důležitá je i osvěta. Oslovili jsme různé partnery a všude nacházíme ochotu společně tuto výzvu uchopit,“ řekl.

Odbor připravil také nový informační web. „Chceme tam ukázat příklady dobré praxe a zároveň poskytovat metodiku, jak toho dosáhnout a kde na to získat finance. Krajinu můžeme zlepšit všichni, ať jde o výsadbu stromů nebo obnovu zaniklých polních cest až po zadržování srážkových vod ve městech. Není to krátkodobá záležitost,“ uvedl náměstek Bernard.

Plzeňský kraj teď bude pracovat na detailním řešení první vybrané lokality u Dobřan, která vyšla jako prioritní oblast číslo 1. Partneři představili projekt před muzeem a klášterem v Mariánské Týnici na severu Plzeňska, kde je jedna z ukázek dobré praxe, do níž se zapojili i místní prostřednictvím spolku. „Obnova historické cesty v jinak fádní zemědělské krajině, která končí přímo před skvostem – Mariánskou Týnicí, je výborným příkladem malých aplikací, kterou se každý může inspirovat,“ řekl Bernard.

Zdroj :ČTKNepřehlédněte