Obnova návsi Stvolínků vyhrála první místo ve studentské soutěži architektury

30.6.2022
Jan Štoll

Návrh obnovy návsi obce Stvolínky na Českolipsku získala prvenství ve 13. ročníku soutěže o Cenu Břetislava Štorma. Projekt zpracoval Tomáš Beneš, který do historického centra obce vrací původní stavby.

Beneš v projektu navrhl obnovu návsi Stvolínků. Do historického centra severočeské obce, postižené demolicemi, vrací zaniklou zástavbu. Řeší také úpravy centrálního prostoru před nástupem do zámku. „Návrh navrací místu prostorové, architektonické a obytné kvality, o které přišlo vinou necitlivých zásahů v minulém režimu,“ uvedl předseda poroty docent Martin Horáček, historik architektury z Katedry dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu památkové péče Fakulty architektury v Brně.

Zdroj: T. Beneš, AT GIRSA

Tento ročník soutěže byl vyhlášen kvůli koronaviovým restrikcím až nyní. Jejím cílem je zvyšovat úroveň studentů architektury při péči o kulturní dědictví. Oceňovány jsou nejkvalitnějších práce studentů pražské ČVUT, soutěž pořádá její Ústav památkové péče Fakulty architektury ve spolupráci s národním komitétem Mezinárodní rady památek a sídel (ČNK ICOMOS). Předsedou poroty je vždy respektovaná osobnost z oboru architektury a památkové péče.

Břetislav Štorm byl významný český památkář a mnohostranně nadaný umělec. Vynikl jako architekt, ale též jako grafik a ilustrátor. Zabýval se rovněž heraldikou, návrhy nábytku, šperků a liturgických předmětů. Mimořádný přínos Břetislava Štorma pro obor byl oceněn v roce 1999 udělením Ceny Ministerstva kultury České republiky za památkovou péči in memoriam.Nepřehlédněte