• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Obyvatelé kamenolom nechtějí. Sepsali petici

  22.5.2024
  Simona Knotková

  V Braňanech na Mostecku řeší záměr Severočeských dolů otevřít kamenolom na zalesněném Červeném vrchu.

  Někteří obyvatelé s tím nesouhlasí, sepsali proto petici, v níž žádají vyhlášení referenda k záměru. Dokument se 647 podpisy předali v úterý zástupci petičního výboru zastupitelům. Bod, který se týkal žádosti Severočeských dolů o změnu územního plánu, zastupitelé vyřadili z programu.

  Kritikům vadí, že těžba zatíží život v obci, která sousedí s lomem hnědého uhlí a jejíž obyvatelé jsou vystaveni negativním dopadům dobývání nerostu. Obava podle zmocněnce přípravného výboru Zdeňka Přibyla panuje z hluku, prachu, nárůstu automobilové dopravy, znehodnocení nemovitostí, snížení atraktivity obce, změny rázu krajiny či ohrožení zdrojů vody.

  O vyhlášení samotného referenda budou zastupitelé hlasovat na následujícím zasedání. Odpůrci těžby shromáždili 357 podpisů, k vyhlášení lidového hlasování jich v Braňanech, kde žije 1279 obyvatel, bylo potřeba zhruba 300. Obec nyní zkontroluje platnost podpisů a návrh předá radním, kteří ho pak předloží zastupitelům. O vyhlášení referenda by zastupitelé mohli rozhodovat v červnu, na samotné konání referenda je pak 90 dnů od rozhodnutí.

  Severočeské doly (SD) obci nabídly vytvoření relaxační a oddychové rekreační zóny. „Uzavírání uhelných dolů v Česku je realitou a probíhá rychleji, než se původně očekávalo. Tento stav s sebou přináší i vyšší poptávku po kamenivu, které se musí dodat do dolů v daleko kratším čase. Před závěrečnou, kompletní rekultivací celého prostoru povrchového dolu je totiž zapotřebí zpevnit závěrné svahy a k tomu je potřeba značné množství kamene. Vhodný materiál je právě v sousedství lomu Bílina,“ řekl mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

  Lokalita je v přímém kontaktu s povrchovým lomem Bílina a materiál by se podle mluvčího převážel na velice krátkou vzdálenost. „Žádná varianta těžby nepředpokládá, že by jakákoli nákladní doprava související s těžbou probíhala přes Braňany,“ uvedl Kopecký.

  Záměr bude nutné posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte